2017

Distriktskongress

Kongressen hölls på Clarion Sense Hotell i Luleå och gästades av socialminister Annika Strandhäll och före detta näringsminister Anders Sundström.
Dag- och arbetsordning mm.
Motioner
Verksamhetsberättelse
Arbetsgruppernas rapporter
Handlingsplan för Valseger 2018

Valkonferenser

På Valkonferensen på Kalix Folkets hus den 26 mars fastställdes partidistriktets valsedlar till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige i Luleå stift
Dag- och arbetsordning
Stiftspolitiskt program 2018-2021
Valberedningens förslag

Den 25 november hölls ytterligare en valkonferens, den här gången på Sunderby folkhögskola där ombuden från länets 14 arbetarekommuner samlades för att fastställa riksdags- och regionfullmäktigelistorna.
Dag- och arbetsordning mm
Beslutad regionfullmäktige-lista
Beslutad riksdags-lista

 

facebook Twitter Email