Våra riksdagsledamöter

Ida Karkiainen, Haparanda
ida.karkiainen@riksdagen.se

Jag är en engagerad tornedaling som brinner för hela Norrbottens utveckling. Jag bor i Haparanda tillsammans med min sambo och våra två barn. Sedan 2014 är jag riksdagsledamot och tjänstgör i konstitutionsutskottet. Innan dess arbetade jag på Region Norrbotten som strateg och projektledare i frågor som rör regional utveckling.
Min största politiska drivkraft är att bekämpa klyftor och utanförskap. Alla människor har rätt att känna sig behövda och värdefulla, ung som gammal. Jag vill bygga ett samhälle som präglas av gemenskap och framtidstro. Genom en socialdemokratisk politik kan vi åstadkomma detta!


Fredrik Lundh Sammeli, Luleå
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

Pappa, politiker, officer och norrbottning. Skepnaderna kan variera men alltid med en tydlig drivkraft och tro på politikens möjligheter. Allt går att förändra, bara vi vill. Jag vet att samhället blir smartare, tryggare och bättre när vi bygger det tillsammans.
Som ordförande för riksdagens Socialförsäkringsutskott har jag de senaste åren jobbat hårt för att skapa trygghet i livets olika skeden och ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Det skapar gemensam tillit såväl som tillväxt. Ditt liv ska inte handla om varifrån du kommer, det ska handla om vart du ska. Efter valet 2018 är jag ordförande i Justitieutskottet där arbetet för ett tryggt samhälle för alla går vidare. För mig har frågor som trygghet, klimat, jämställdhet och tillväxt alltid funnits som en röd tråd genom mitt engagemang, såväl i som utanför politiken.
Har tre barn, bor i Luleå och har en bakgrund som officer vid F 21. Fritiden ägnar jag gärna åt familj och vänner, jag älskar att resa och har senaste åren blivit med stugprojekt.

Linus Sköld, Älvsbyn
linus.skold@riksdagen.se

Jag heter Linus Sköld och är riksdagsledamot från Älvsbyn. Jag har en ordinarie plats i Utbildningsutskottet och är suppleant i Kulturutskottet.
Jag bor tillsammans med min familj i Norrbottens pärla, Älvsbyn. Att människor i vårt land ska ha rättvisa och jämlika livsvillkor är det jag tänker är politikens viktigaste uppgift.
Extra viktigt blir det för mig när det handlar om skolan. Förskola eller universitetsutbildning, grundskola eller folkbildning spelar ingen roll. Skolan ska kompensera för ojämlika uppväxtvillkor. Därför ska den vara tillgänglig för alla och resurserna fördelas efter behov. Det är det viktigaste vi kan göra för demokratins bevarande och utveckling.
När jag får en stund över ser jag gärna på en Hollywoodaction, springer en runda eller leker med mina barn.

 

Hannah Bergstedt, Piteå
hannah.bergstedt@riksdagen.se

Under Emilia Töyräs föräldraledighet går jag in som vikarie och tar över hennes uppdrag.
Född, uppvuxen och bosatt i Svensbyn. Har arbetat som allt från vältförare till organisatör, är numera både småbarns- och tonårsförälder. Jag har suttit i riksdagen både i opposition och regeringsställning och vet hur man påverkar i båda situationerna. Jag föredrar dock det sistnämnda.
Människorna som lever i Norrbotten är vår viktigaste naturresurs – för i dem finns kraften att utveckla länet! Därför är möjligheten att få leva det liv du själv önskar, att vara den du är, oavsett härkomst, kön eller sexuell läggning viktigt för mig. Jag är uppvuxen i en generationsöverskridande omgivning, där alla barn är allas ungar, vilket lett till att jag tror starkt på ett samhället som sätter och respekterar gränser och tar ansvar för varandra.
Nyfikenhet är en viktig drivkraft, jämlikhet och jämställdhet ett självklart signum.
Älskar: Min partner och mina barn
Blir glad av: Att dansa och sjunga
Behöver: Vila och vänner

 


Emilia Töyrä, Kiruna
Föräldraledig

 

facebook Twitter Email