Valet 2018

Den 9 september i år avgörs riktningen för Sverige. Vår ekonomi är stark och över 250 000 fler människor går till ett jobb idag jämfört med 2014. Skolresultaten har förbättrats, välfärden har stärkts och vi genomför en historisk satsning på polisen.

Men vi ser också oroväckande samhällsproblem – allvarlig brottslighet, för långsam integration och en välfärd som inte alltid räcker till. Sverige ska bli tryggare. Vi ska vara ett land som håller ihop och där alla som kan jobba ska jobba. Dit kommer vi genom att fortsätta investera i välfärden och genom att bekämpa den nya otryggheten på alla nivåer. Inte genom fler nedskärningar och skattesänkningar, vilket är Moderaternas och Sverigedemokraternas lösning. Den svenska modellen ska utvecklas – inte avvecklas.

Därför vill vi satsa på:

• En bättre välfärd för vanligt folk i hela landet
• Ett tryggt Sverige som kraftsamlar mot brotten
• Snabbare integration – alla som kan jobba ska jobba
• Trygghet och studiero för alla elever

Mot våra idéer och satsningar står ett högerprojekt med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Deras politik leder till sänkta skatter för de som har mest, marknadshyror och sänkta löner. Det gynnar de rikaste, leder till försämrad välfärd för vanligt folk, tär på sammanhållningen och hotar den svenska modellen.

Vi är övertygade om att samhället är starkare när vi håller ihop. Därför vill vi se investeringar i det gemensamma – i sjukvården, skolan, på polisen. Så utvecklar vi den svenska modellen och bygger ett Sverige för framtiden.

facebook Twitter Email