Tillgänglighet genom hela livet

Alla i hela länet ska ha tillgång till en bra och tillgänglig sjukvård. Vi fortsätter därför utvecklings- och förändringsarbetet och genomförandet av Närsjukvården. Vi arbetar ständigt med förbättringar vilket är avgörande för att vi långsiktigt ska klara såväl en jämlik vård, en stark ekonomi som vår kompetensförsörjning – så att vi har förmåga att ta tillvara nya medicinska metoder, behandlingar och läkemedel.

Ett huvudmål i arbetet med en god vård är att den ska ha en hög tillgänglighet. Ingen ska vid sjukdom behöva vänta på behandling eller lindring. Norrbottningarnas välfärd ska vara i världsklass. Välfärden bygger på fungerande samhällen. Det är självklart att vården ska vara offentligt finansierad och styras utifrån människors behov – inte utifrån efterfrågan eller vinstintressen.

Vårt stora län och våra avstånd ger oss särskilda utmaningar inom vården. God tillgänglighet genom livets alla skeden oavsett var man bor i länet förutsätter fortsatta satsningar på utveckling av e-hälsa. Norrbotten ska fortsätta ligga i framkant med att erbjuda vård på distans och via teknik. Genom distansöverbryggande lösningar stärker vi vardagskontakten mellan vården och patienten och erbjuder norrbottningarna digitala lösningar som stärker tillgängligheten och underlättar vardagen.

Därför vill vi satsa på:

• Alla ska kunna komma i kontakt med sin hälsocentral samma dag man söker kontakt.

• Vi vill utveckla mottagningsverksamhet inom fler områden för att fler ska kunna möta vården på hemmaplan.

• Fler digitala lösningar som underlättar vardagen för norrbottningarna.

facebook Twitter Email