Tillsammans för ett starkare Norrbotten

ENGAGERA DIG

Studieplatser på YH-utbildningarna i länet ökas kraftigt

I dagarna presenterades antalet platser på yrkeshögskoleutbildningarna i landet. För Norrbotten innebär det en kraftig ökning av antalet platser.

I dagarna presenterades platserna på Yrkeshögskoleutbildningarna runt om i Sverige. För Norrbottens del innebär det en kraftig utökning av utbildningar och en fördubbling av antalet utbildningsplatser. Besluten för 2020 omfattar 22 utbildningar och 1235 platser, vilket kan jämföras med beslutet från 2019 med 13 utbildningar med 615 platser 2019. YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning på…

Läs mer

Bredband åt alla

Att ha en fungerande internetuppkoppling är något som i det närmaste kommit att ses som en självklarhet. Allt fler vardagliga bestyr utgår ifrån digitala lösningar, som förutsätter god tillgång till internet. I många fall kan det vara svårt att exempelvis betala räkningar, handla, eller läsa tidningen utan god tillgång till uppkoppling. 2016 publicerade den socialdemokratiskt…

Läs mer

Alla barn ska ha samma möjlighet att lyckas

Ojämlikheten i vårt land är tydlig. Samtidigt som det finns områden som är tryggare, mer levande och moderna än någonsin så finns det områden som hamnar efter och blir såväl arena som grogrund för kriminella nätverk. Otrygghet är något av det mest inskränkande av en människas vardag. Den måste brytas. Alla barn ska ha samma…

Läs mer

Alla norrbottningar har rätt till en god tandhälsa

Den styrande majoriteten i Region Norrbotten vill nedmontera Folktandvården till fömån . Alla norrbottningar har rätt till en god tandhälsa oavsett var i länet man bor, skriver Anders Öberg regionråd i opposition (S).

Det vi nu ser är en smygavveckling av Folktandvården i Norrbotten, som genomförs av regionledningen med Sjukvårdspartiet i spetsen. Deras lösning verkar vara att lita blint att marknaden ska tillgodose behoven. Det vet vi att den inte gör. Det resulterar i en lösning som inte är hållbar eller ekonomiskt försvarbar, för varken för patienterna eller…

Läs mer

Glädjande att regeringen utser en samordnare för samhällsomställning i Norr- och Västerbotten

Näringsminister Ibrahim Baylan tillkännagav vid en digital pressträff under morgonen på fredagen, att regeringen tillsätter en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och expansioner i Norr- och Västerbotten.

Regeringen har beslutat att tillsätta en samordnare med uppdrag för samhällsomställning kopplat till företagsetableringar och expansioner för Norr- och Västerbotten. Uppdraget går till Peter Larsson som idag är seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av kungl. vetenskapsakademien. Han har också en bakgrund som bland annat landstingsråd i Stockholm och planeringschef på miljödepartementet. Att man från…

Läs mer
facebook Twitter Email