Tillsammans för ett starkare Norrbotten

ENGAGERA DIG

Nu förbättras och utvecklas fjärr- och distansundervisningen

Idag föreslår regeringen ändringar i skollagen för att förbättra och utveckla fjärr- och distansundervisningen, en seger jublar riksdagsledamot Linus Sköld som är en av de som drivit på i frågan.

Fjärrundervisning är att ge undervisning av behöriga lärare i realtid till elever som befinner sig på en annan plats. De nya förändringarna kommer underlätta på landsbygden och möjliggöra undervisning i ämnen där elevantalet är för litet eller när en behörig lärare saknas. – Norrbotten som län är extra utsatt när det gäller bristen på lärare….

Läs mer

Äntligen kommer Digitalen, efter initiativ från förra mandatperioden

Den 27 februari lanseras och öppnas möjligheten till en kontakt med sjukvården via webben i Norrbotten. Den kallas ”Digitalen”

– Vi ser nu att den beställning vi gjorde till verksamheten under förra mandatperioden äntligen blir verklighet och ger norrbottningarna en ingång till vården via sjukvårdsrådgivningen 1177, inleder Anders Öberg, regionråd i opposition. – Det här är en väldig efterlängtad lösning som ökar tillgängligheten och ger fler möjlighet att få ett möte med sjukvården på…

Läs mer

Krafttag för ökad studiero och trygghet i skolan

Studiero och trygghet i skolan är grunden för att alla barn ska lyckas och nå framgång. Socialdemokraterna tar nu det första steget för en nationell plan för ökad studiero och trygghet så att skolans personal lättare kan ingripa och agera för ordning och reda i klassrummet.

– Skolan ska ha höga förväntningar på alla elever men mer behöver göras för att alla elever ska vara trygga i skolan och lära sig mer, Därför tar den S-ledda regeringen nu ta fram en nationell plan för studiero och trygghet, säger Linus Sköld, riksdagsledamot med placering i utbildningsutskottet. Den nationella planen var en del…

Läs mer

Arbetsförmedlingskontoren i Pajala och Jokkmokk får fast bemanning

Vid dagens sammanträde har Arbetsförmedlingens styrelse beslutat att arbetsförmedlingskontoren i Pajala och Jokkmokk fortsatt kommer att ha fast bemanning. Kontoren kommer få fast personal bland annat för att kunna möta arbetssökande som behöver det och för att samverka med kommunen och andra aktörer.

– Regeringen har varit tydlig med att Arbetsförmedlingen ska säkerställa myndighetens lokala närvaro. Beslutet om fast bemanning vid kontoren i Pajala och Jokkmokk visar att myndigheten jobbar konkret efter de riktlinjerna. Det här är ett viktigt steg för att återskapa en närvarande arbetsförmedling i länets alla delar, kommenterar socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli. Riksdagens…

Läs mer

Viktiga medel till Region Norrbotten tack vare Socialdemokratiskt ledd regering

Under fredagen presenterar regeringen den överenskommelse som har träffats tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande de aviserade medlen till kommuner och regioner inom hälso- och sjukvårdsområdet för 2020.

– Än en gång räddas den av Sjukvårdspartiet ledda regionledningen av regeringens strategiska beslut för att stärka välfärden och vården, konstaterar Anders Öberg och fortsätter – Sammanlagt 179 miljoner tillförs Norrbotten för att framförallt kunna jobba med att utveckla en god och nära vård. Nu finns alla möjligheter för Region Norrbotten att forma och ställa…

Läs mer
facebook Twitter Email