Tillsammans för ett starkare Norrbotten

ENGAGERA DIG

Fundera på hur du kan göra skillnad

Vi är i början på en av vår tids tuffaste utmaningar. Coronaviruset prövar oss alla. Här och nu såklart, men följdverkningarna tror jag kommer definiera stora delar av vårt 20-tal. När du läser detta befinner jag mig i Stockholm som en av 55 ledamöter som nu tjänstgör i riksdagen för att säkerställa lagstiftningsprocessen och att vi som nation får fram de resurser, beslut och lagförändringar som behövs i detta läge.

För mig är det tydligt att vi behöver ett starkt samhälle för att hantera utmaningarna vi står inför. Vi måste alla tillsammans hjälpas åt, det är allvar nu. Eller som statsministern sa i sitt tal till nationen. ”Det kommer några få, avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar”. Det är inte läge att leka…

Läs mer

Dags för Distriktskongress 2020

UPPDATERAD Årets distriktskongress kommer på grund av omständigheterna att hållas digitalt lördag den 4 april. På dagordningen återfinns bland annat val av ny distriktsstyrelse och behandling av Norrbottenslinjen. Motionsbehandlingen skjuts upp till ett senare tillfälle.

Dag- och arbetsordning kommer att uppdateras och mer information kommer löpande att läggas upp på den här sidan. Verksamhetsberättelse 2019 Dag och arbetsordning samt DS förslag 2020    

Läs mer

Luleå får försöksverksamhet för snabbförfarande i brottmål

Vid dagens regeringssammanträde beslutades att Luleå kommer att bli en av flera försöksverksamheter för ett snabbförfarande i brottmål från januari 2021. Försöksverksamheten som genomförts i Stockholm har fallit väl ut och nu utökas arbetssättet till att också omfatta andra delar av landet.

–Utbyggnaden av snabbförfarande i brottmål är en del av regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten och för mig som ordförande i justitieutskottet är det givetvis extra glädjande när framgångsrika arbetssätt och tidiga åtgärder ger positiva resultat och kan spridas till fler delar av landet, säger Fredrik Lundh Sammeli. Försöksverksamheten har pågått i norra Stockholm sedan…

Läs mer

Socialdemokraterna säger nej till vinster i välfärden

Vid regionstyrelsens sammanträde beslutade den styrande majoriteten att kompensera privata vårdgivare för de regiondriva hälsocentralernas överskridande av sin vårdpeng, Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Att Kenneth Backgård frivilligt ger en bonus till privata vårdgivare med skattemedel istället för att investera i den egna verksamheten är bara en del i den högerpolitik han företräder, konstaterar Anders Öberg och fortsätter, Sjukvårdspartiet är ett borgerligt pari som vurmar för privatiseringar och vinster i välfärden, det kommer att bli allt mer uppenbart…

Läs mer

Nu förbättras och utvecklas fjärr- och distansundervisningen

Idag föreslår regeringen ändringar i skollagen för att förbättra och utveckla fjärr- och distansundervisningen, en seger jublar riksdagsledamot Linus Sköld som är en av de som drivit på i frågan.

Fjärrundervisning är att ge undervisning av behöriga lärare i realtid till elever som befinner sig på en annan plats. De nya förändringarna kommer underlätta på landsbygden och möjliggöra undervisning i ämnen där elevantalet är för litet eller när en behörig lärare saknas. – Norrbotten som län är extra utsatt när det gäller bristen på lärare….

Läs mer
facebook Twitter Email