Tillsammans för ett starkare Norrbotten

ENGAGERA DIG

En jämlik sjukvård i hela Norrbotten

"För att alla ska ha tillgång till den bästa vården ska inte vården vara styrd utifrån efterfrågan eller vinstintressen. Den ska vara jämlikt och rättvist fördelad utifrån människors behov" skriver Anders Öberg i sin ledarkrönika idag i Norrländska Socialdemokraten.

Min drivkraft för politiskt engagemang har varit att stärka jämlikheten mellan olika grupper och individer. Förutsättningarna för en jämlik sjukvård i Sverige och Norrbotten är på många områden beroende av sjukvårdens ekonomiska förutsättningar. När Sveriges regioner och kommuner nu gör sina ekonomiska bokslut för 2020 kommer resultat vara en positiv läsning. Den socialdemokratiska regeringen såg att pandemin…

Läs mer

Ingen ska dö till följd av sitt arbete

Regeringen fattade idag ett viktigt beslut att utvidga sin arbetsmiljöstrategi. Emilia Töyrä skriver om detta tillsammans med andra S-företrädare.

Ingen ska behöva dö på sitt arbete, men ingen ska heller behöva dö av sitt arbete. Därför utvidgar regeringen nollvisionen mot dödsolyckor till att även innefatta dödsfall till följd av arbete. Varje år dör tusentals människor i Sverige i förtid på grund av arbetsrelaterade sjukdomar. Det handlar om exponering för farliga ämnen, ohälsosam och långvarig…

Läs mer

Dags att ta Folktandvårdens problem på allvar

Folktandvården i Norrbotten står just nu inför stora utmaningar. Företrädare från den socialdemokratiska regiongruppen skriver om vilka lösningar man vill se.

Folktandvården i Norrbotten befinner sig just nu i en mycket besvärlig situation där bristen på tandläkare är uppenbar. Region Norrbotten har ett ansvar för att uppfylla tandvårdslagens målsättning och tillgodose patentens behov av trygghet i vården och behandlingen, samt att vara lättillgänglig. Det är ett uppdrag som man har svårigheter att uppfylla idag. Hårt draget…

Läs mer

Nu kommer första delen av skolmiljarden

Under februari betalas den första delen av den så kallade skolmiljarden ut till landets kommuner. För kommunerna i Norrbotten innebär det ett tillskott på åtskilliga miljoner.

Som ett led i att möta den tuffa utmaning som Covid-19-pandemin innebär, beslutade regeringen i december förra året att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor. Pengarna betalas ut till kommunerna i två omgångar under 2021. Kommunerna behöver inte själva ansöka om pengarna, de fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i…

Läs mer

Studieplatser på YH-utbildningarna i länet ökas kraftigt

I dagarna presenterades antalet platser på yrkeshögskoleutbildningarna i landet. För Norrbotten innebär det en kraftig ökning av antalet platser.

I dagarna presenterades platserna på Yrkeshögskoleutbildningarna runt om i Sverige. För Norrbottens del innebär det en kraftig utökning av utbildningar och en fördubbling av antalet utbildningsplatser. Besluten för 2020 omfattar 22 utbildningar och 1235 platser, vilket kan jämföras med beslutet från 2019 med 13 utbildningar med 615 platser 2019. YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning på…

Läs mer
facebook Twitter Email