Tillsammans för ett starkare Norrbotten

ENGAGERA DIG

Är du den vi söker?

Socialdemokraterna i Norrbotten rekryterar två nya medarbetare - en kommunikationsombudsman och en studie- och organisationsombudsman. Urval och intervjuer sker fortlöpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Socialdemokraterna i Norrbotten är en modern folkrörelseorganisation med syfte att organisera medlemmar och sympatisörer som delar våra värderingar och att bedriva politiskt arbete i länet. Socialdemokraterna i Norrbotten är ett av Sveriges största partidistrikt med 14 arbetarekommuner. Arbetarekommunerna är i stort självständiga med egen fungerande verksamhet, men partidistriktet har rollen att utbilda och samla länets…

Läs mer

Nu krävs investeringar i bredband

Under våren har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tagit fram ett antal rapporter för att se hur Norrbottens står sig nationellt när det gäller bland annat arbetsmarknad, ekonomi och klimat.

När det gäller den gröna omställningen har Norrbotten sämre förutsättningar än riket på ett par punkter, det handlar om tillgången till bredband och möjligheten att ladda bilen via publika laddpunkter. Målsättningen i regeringens bredbandsstrategi är att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Den årliga…

Läs mer

Oacceptabla skillnader i möjlighet till eftergymnasiala studier

Under våren har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tagit fram ett antal rapporter för att se hur Norrbottens står sig nationellt när det gäller bland annat arbetsmarknad, ekonomi och klimat.

Skillnaderna visade sig, i de flesta fall, vara relativt små och på det stora hela klarar Norrbotten sig väl i ett nationellt perspektiv. Det finns dock ett par områden där Norrbotten sticker ut negativt och där det krävs förändringar. När det gäller studier fram till avslutat gymnasium klarar sig Norrbotten väl i allt ifrån lärartäthet…

Läs mer

Färsk statistik visar att norrbottningarnas omställning kräver bättre förutsättningar

Under våren har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tagit fram ett antal rapporter för att se hur Norrbottens står sig nationellt när det gäller bland annat arbetsmarknad, ekonomi och klimat.

Skillnaderna visade sig, i de flesta fall, vara relativt små och på det stora hela klarar Norrbotten sig väl i ett nationellt perspektiv. Det finns dock ett par områden där Norrbotten sticker ut negativt och där det krävs förändringar. När det gäller studier fram till avslutat gymnasium klarar sig Norrbotten väl i allt ifrån lärartäthet…

Läs mer

Nu kan skolorna bedriva fjärr- och distansundervisning vid behov

För att klara kompetensförsörjningen i skolan och lösa situationen med för små elevunderlag har riksdagen beslutat att fjärrundervisning ska få användas för viss undervisning. Även distansundervisning ska kunna användas som ett särskilt stöd för elever som annars inte deltar i undervisningen.

Lärarbristen i Sverige är allvarlig. Inom de närmaste åren kommer det saknas tiotusentals behöriga lärare. För att delvis lösa kompetensförsörjningsproblemen som väntar möjliggörs det nu för skolorna att bedriva fjärr- och distansundervisning för viss undervisning. Frågan debatteras i riksdagens kammare under tisdagen och Linus Sköld, riksdagsledamot från Älvsbyn, som arbetat hemma sedan mars är nu…

Läs mer
facebook Twitter Email