Tillsammans för ett starkare Norrbotten

ENGAGERA DIG

Konsulter är inte lösningen på sjukvårdens utmaningar

Budskapet från den politiska ledningen under våren 2019 var att nu skulle personalen i vården få vara med och processa fram regionens målsättningar. De sa att det var tid för en ny modell för hur den strategiska planen skulle tas fram.

Vad som hände med den planen är oklart men nu är det nya bud. Nyligen kunde vi läsa i tidningen att regionledningen med Sjukvårdspartiet i spetsen ska ta hjälp av utomstående konsulter för att ta fram förslag till besparingar inom Region Norrbotten. Nu gömmer sig den nya regionledningen inte bara bakom ordet ”genomlysning” utan även…

Läs mer

Sänkta skatter hjälper inte mot gängen

Den organiserade brottsligheten och de skjutningar och sprängningar som sker är fruktansvärda. Det är också alltid vanligt folk som drabbas värst. Vi kommer inte vila en sekund innan vi knäckt gängen. I regeringsställning har vi fullt fokus på att flytta fram samhällets positioner. Men det var viss uppförsbacke efter åtta år med Moderaterna vid styret.

Den absolut största och viktigaste delen i att skapa mer trygghet och knäcka gängen och deras våld är vårt mål om 10 000 fler polisanställda till år 2024. Efter alliansregeringen med Moderaterna i spetsen var det rekordlåga utbildningsplatser till polisen. Nu har vi byggt ut polisutbildningarna så att tre gånger så många utbildar sig. Nu börjar…

Läs mer

Kostnadsutjämning för ökad jämlikhet

I Idag har riksdagen fattat beslut om ett nytt system för kostnadsutjämning. Utjämningen kommer att förstärkas och större hänsyn tas till gles bebyggelse och socioekonomiska faktorer som kort utbildning, låg inkomst och ohälsa.

-Vi behöver jämna ut de ojämlikheter som finns i välfärden i dag, mellan olika delar av landet. Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och landsting när människor inte får bättre service. Vi vill att Sverige ska hålla ihop. Oavsett var du bor ska du kunna lita på att välfärden finns där…

Läs mer

Rapport om en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik

Elin Ylvasdotter från Tankesmedjan Tiden har skrivit en rapport om en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik för nu- och framtid.

Rapporten presenterades vid ett seminarium under våra gemensamma Framtidsdagar helgen den 26-27 oktober och kommer att vara en del i att utveckla vår politik inför valet 2022. Den syftar till att på ett övergripande och ideologiskt sätt analysera hur den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken kan se ut givet de utmaningar vi står inför idag samt ger förslag…

Läs mer

Bred samsyn när socialdemokrater och LO-representanter från de sex nordligaste länen träffades

Under två dagar, 30–31 oktober, samlades socialdemokrater och LO-representanter från de sex nordligaste länen i Umeå för att diskutera gemensamma frågor och för utbyte av erfarenheter.

Under konferensen deltog bland annat infrastrukturminister Thomas Eneroth som dels berättade om regeringens satsningar på infrastrukturen och för att få inspel av de regionala representanterna. – Norrbotten och norra Sverige fortsätter att stärka vår roll som en viktig nationell arena för tunga företagsetableringar. Detta är såklart otroligt roligt och nu är det av största vikt…

Läs mer
facebook Twitter Email