Tillsammans för ett starkare Norrbotten

ENGAGERA DIG

Ripjakten säkras till den 15 mars

I maj fattade regeringen beslut om ändring av jakttiderna där bland annat jakttiderna för fjällripa och dalripa förkortades. Nu tar regeringen ett omtag i frågan och återgår till de ursprungliga tiderna.

I maj fattade regeringen beslut om nya jakttider. Det var ett stort beslut som var resultatet av en lång process. Expertmyndigheten, tillsammans med över 100 olika aktörer, lämnade gedigna underlag inför regeringsbeslutet. I många fall fanns diametralt olika åsikter. Regeringen gjorde i det allra flesta fall en väl avvägd bedömning innan beslut, men när det gäller…

Läs mer

Socialdemokraterna i Luleå söker ombudsman

Socialdemokraterna i Luleå söker ombudsman! Känner du att du passar som handen i handsken på beskrivningen? Tveka inte att söka!

Vi söker dig som tillsammans med styrelse, s-föreningar och medlemmar vill vara med och utveckla Socialdemokraterna i Luleå. Du blir en viktig spelare för att stärka föreningarna, vara spindeln i nätet och bidra med strategiskt stöd i valrörelsen 2022. Vi är en folkrörelseorganisation och tror på att vi tillsammans kan forma framtiden. Som ombudsman bli…

Läs mer

Statlig service och närvaro byggs ut i Norrbotten

Statlig närvaro och service är viktiga förutsättningar för att kunna bo i hela Norrbotten, skriver civilminister Lena Micko och Socialdemokraternas ordförande i Norrbotten Fredrik Lundh Sammeli (S).

Tillgången till statlig service behöver bli bättre i hela landet. I det starka samhället är lokal statlig närvaro viktigt för sammanhållningen och för att upprätthålla förtroende för myndigheterna. Regeringen fattade nyligen beslut om att det ska öppnas 28 nya servicekontor de kommande två åren – en historisk satsning på servicekontor i mindre och mellanstora orter…

Läs mer

Nu stärker regeringen forskningen vid LTU

Investeringar i forskning och utbildning har stor betydelse för att ta Sverige framåt. När pandemin utmanar vårt samhälle har behoven av att investera i kunskap blivit tydligare än på länge, skriver Linus Sköld (S), och Ida Karkiainen (S), riksdagsledamöter från Norrbotten idag i Piteå Tidningen.

Investeringar i forskning och utbildning har stor betydelse för att ta Sverige framåt. När pandemin utmanar vårt samhälle har behoven av att investera i kunskap blivit tydligare än på länge. Fler än någonsin söker sig till högre utbildning. Behoven av forskning är stora inom många områden. För inte så länge sedan hade vi ett smalt…

Läs mer

En satsning på en bättre sommar för unga

Kommunerna ska få bättre möjligheter att anordna lovaktiviteter. I regeringens vårbudget finns flera satsningar med ett tydligt fokus på barn och unga.

Ytterligare 13,5 miljoner landar i Norrbotten för att ge barn och ungdomar en bättre sommar. Såväl smittsäkra sommarlovsaktiviteter som sommarjobb och lovskola är satsningar som kommer att ge Norrbottens unga en bättre och mer meningsfull sommar. Möjligheterna för ungdomar att få ett sommarjobb har minskat under pandemin. Därför tillför regeringen pengar för att förbättra kommunernas…

Läs mer
facebook Twitter Email