Distriktsexpeditionen

På distriktsexpeditionen i Luleå arbetar för närvarande fyra personer:

Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10


Jonas Nordström, kommunikationsombudsman
jonas.nordstrom@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22


Henrik Alqvist, organisations- och studieombudsman

henrik.alqvist@socialdemokraterna.se
Tel: 072-083 68 62

 

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

facebook Twitter Email