Distriktsexpeditionen

På distriktsexpeditionen i Luleå arbetar för närvarande fyra personer:

Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Louise Mörk, valombudsman
louise.mork@socialdemokraterna.se
Tel. 072-143 31 56

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

facebook Twitter Email