Studiecirklar

I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra.

Under hösten arrangerar tre av länets arbetarekommuner i samarbete med partidistriktet tre studiecirklar.

Socialdemokratisk utbildningspolitik – digital
I denna studiecirkel djupdyker vi tillsammans i svensk utbildningspolitik. Med en kortare föreläsning som utgångspunkt skapar vi under tre tillfällen möjlighet till diskussion för cirkeldeltagarna om nuläget i svensk förskola och skola och om vad som präglar socialdemokratisk utbildningspolitik och om hur vi vill att framtiden ska se ut.
Vi träffas digitalt (via Zoom) vid tre tillfällen – onsdagar klockan 18.00-20.00, den 2, 16 och 30 september.
Cirkelledare: Sara Nilsson Bruun, Bodens AK
Datum: 2, 16 och 30 september
Anmäl dig här
Anmälningsstopp: 25 augusti

Socialdemokratisk äldre- och omsorgspolitik – digital
I denna studiecirkel djupdyker vi tillsammans i svensk omsorgspolitik med fokus på äldreomsorg och äldres trygghet. Genom intressanta föreläsare skapar vi under tre tillfällen möjlighet till diskussion för cirkeldeltagarna om nuläget i svensk omsorg, hur framtiden ser ut samt vad som präglar den socialdemokratiska omsorgspolitiken.
Cirkeln omfattar tre träffar under september månad och sker via Zoom.
Cirkelledare: Johannes Sundelin, Gällivare AK
Datum: 8 och 22 september samt 6 oktober
Anmäl dig här
Anmälningsstopp: 25 augusti

Socialdemokratisk kultur- och fritidspolitik – digital
”I vårt starka samhälle ska alla människor kunna delta och bidra till demokratin och välfärden. Därför ska alla i hela landet kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet. Kultur hjälper oss att vidga perspektiven, få nya tankar och nya idéer. På så sätt är kulturen viktig för både individens och samhällets utveckling.”
(SAP:s Kulturpolitiska program)

Den här cirkeln ska utforska hur vi gör politik på ett område som ibland kanske är svårt att hantera. Vi ska tillsammans tänka och diskutera hur vi klokast utvecklar detta politikområde på den kommunala nivån vid tre tillfällen under hösten. Förhoppningen är att vi efteråt är bättre rustade att driva kommunala kulturfrågor på ett ansvarsfullt och utvecklande sätt.
Cirkeln omfattar tre träffar under september månad och sker via Zoom.
Cirkelledare: Per Eriksson, Haparanda AK
Datum: 3 och 17 september samt 1 oktober
Anmäl dig här
Anmälningsstopp: 25 augusti

Har du en idé om något du skulle vilja lära dig mer om?
Känner du att du skulle behöva slipa dina argument när det gäller en aktuell politisk fråga?

Då kanske en studiecirkel är precis rätt forum för dig!

I alla arbetarekommun ska det finnas en studieorganisatör eller någon annan person som är ansvarig för de lokala studierna.
Via din arbetarekommuns-ordförande eller din lokala partiexpedition kan du få kontakt och lägga fram din idé eller ditt cirkelförslag.

Kontaktuppgifter till din arbetarekommun hittar du här.

Vi Socialdemokrater är en av grundarna till ABF – Arbetarnas bildningsförbund.
ABF är också vår självklara samarbetspartner när det gäller våra lokala studiecirklar.
Vill du ha kontakt med ABF i din kommun hittar du de olika kontoren här.

 

facebook Twitter Email