Studiecirklar

I en studiecirkel får du studera, diskutera eller öva dig på något tillsammans med andra.

Har du en idé om något du skulle vilja lära dig mer om?
Känner du att du skulle behöva slipa dina argument när det gäller en aktuell politisk fråga?

Då kanske en studiecirkel är precis rätt forum för dig!

I alla arbetarekommun ska det finnas en studieorganisatör eller någon annan person som är ansvarig för de lokala studierna.
Via din arbetarekommuns-ordförande eller din lokala partiexpedition kan du få kontakt och lägga fram din idé eller ditt cirkelförslag.

Kontaktuppgifter till din arbetarekommun hittar du här.

Vi Socialdemokrater är en av grundarna till ABF – Arbetarnas bildningsförbund.
ABF är också vår självklara samarbetspartner när det gäller våra lokala studiecirklar.
Vill du ha kontakt med ABF i din kommun hittar du de olika kontoren här.

 

facebook Twitter Email