Region

Tänker regionledningen utnyttja Coronapandemin för att privatisera?

Vad menar regionledningen egentligen när de mitt under pågående pandemi öppnar upp för att anlita privata vårdföretag för att komma ikapp med den vårdskuld som uppstått på grund av inställda operationer?

Vårdens medarbetare har gjort otroliga insatser för att ställa om verksamheten i denna brinnande kris och därför borde politiska diskussioner om privatiseringar eller ej få vänta men eftersom rapporterna från media talar sitt tydliga språk måste frågorna ställas redan nu. Även vi socialdemokrater ser med stor oro på den utveckling med längre köer till undersökningar,…

Läs mer

Äldremottagningar och en fast läkarkontakt – för trygghet och kontinuitet

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre.

De senaste månaderna har inneburit stora utmaningar för hälso- och sjukvården, för vårt gemensamma samhälle och för oss som människor. Det har blivit tydligt att vården har en fantastisk förmåga att ställa om för att möta de behov som hastigt uppstått med anledning av Coronapandemin. Men det har också blivit än mer tydligt att den…

Läs mer

Socialdemokraterna kräver att revisorerna får göra en krisgenomlysning

I samband med regionfullmäktige ställer regionrådet i opposition Anders Öberg en enkel fråga till Kenneth Backgård om han ser behovet av att göra en krisgenomlysning av Region Norrbottens hantering av Coronapandemin.

– Vi är fortfarande mitt uppe i pandemin men trots det tycker vi Socialdemokrater att det är angeläget att en det görs en grundlig analys för hur Region Norrbotten valt att hantera och organisera Coronapandemin, säger Anders Öberg. – Det är viktigt att vi tar lärdom nu för att ha ännu bättre beredskap när oväntade…

Läs mer

Oro för att regionledningen utnyttjar Coronapandemin för att privatisera

Nästa vecka är det regionfullmäktige och Socialdemokraterna har lämnat in en interpellation för att få svar på frågan om vad regionledningen egentligen menar när de mitt under pågående pandemi öppnar upp för att anlita privata vårdföretag för att komma ikapp med den vårdskuld som uppstått på grund av inställda operationer.

– Jag vill börja med att poängtera att vårdens medarbetare har gjort otroliga insatser för att ställa om verksamheten i denna brinnande kris och därför borde politiska diskussioner om privatiseringar eller ej få vänta men eftersom rapporter från media talar sitt tydliga språk måste dessa frågor ställas redan nu, konstaterar Johannes Sundelin, ledamot i regionfullmäktige….

Läs mer

Fler behöver ges möjlighet att testas för Covid-19 i Norrbotten

Under den senaste veckan testades ca 900 personer i Norrbotten med PCR metoden. För att nå upp till det nationella målet borde drygt 2500 tester ha genomförts.

Tester genomförs på de som tillhör prioriteringsgruppen, de som har tydliga symtom och som läggs in på sjukhus, personer på särskilt boende eller inom hemsjukvården och hemtjänst. – Jag möter i mitt uppdrag många som idag inte ges möjlighet att testas utan uppmanas att bara stanna hemma. Nu behöver vi börja testa fler och framförallt…

Läs mer
facebook Twitter Email