Region

Hur skapar vi den bästa vården i Norrbotten?

Vi vill ha din hjälp med att utveckla vår hälso- och sjukvårdspolitik. Därför skulle vi vilja be dig att svara på en kort enkät om hur du upplever sjukvården i Norrbotten och få dina förslag och tankar kring hur den skulle kunna bli ännu bättre.

Länk till enkäten Har du fler synpunkter du vill lyfta med oss eller om du vill bli medlem i vårt parti är du varmt välkommen att höra av dig via mail eller telefon. Kontaktuppgifter till vår expedition hittar du här. Stort tack för att du tar dig tid! /Anders Öberg, regionråd i opposition

Läs mer

Konsekvenserna blir förödande

Sommaren övergår i höst och många hade säkert hoppas att allt skulle återgå till det vanliga. Men vi kommer behöver fortsätta att hålla ut, hålla avstånd och vara rädda om varandra.

Vi är säkert många som denna sommar gjort kortare eller längre resor och besökt närområdet. Kanske ett besök i vår fantastiska fjällvärld eller i skärgården under sommaren. Dessutom har skogen varit full av bär. Men nu har skolorna börjat med en vardag som inte blir som vi kanske hoppats på. Sedan mars har sjukvårdens resurser ställts om…

Läs mer

Tänker regionledningen utnyttja Coronapandemin för att privatisera?

Vad menar regionledningen egentligen när de mitt under pågående pandemi öppnar upp för att anlita privata vårdföretag för att komma ikapp med den vårdskuld som uppstått på grund av inställda operationer?

Vårdens medarbetare har gjort otroliga insatser för att ställa om verksamheten i denna brinnande kris och därför borde politiska diskussioner om privatiseringar eller ej få vänta men eftersom rapporterna från media talar sitt tydliga språk måste frågorna ställas redan nu. Även vi socialdemokrater ser med stor oro på den utveckling med längre köer till undersökningar,…

Läs mer

Äldremottagningar och en fast läkarkontakt – för trygghet och kontinuitet

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre.

De senaste månaderna har inneburit stora utmaningar för hälso- och sjukvården, för vårt gemensamma samhälle och för oss som människor. Det har blivit tydligt att vården har en fantastisk förmåga att ställa om för att möta de behov som hastigt uppstått med anledning av Coronapandemin. Men det har också blivit än mer tydligt att den…

Läs mer

Socialdemokraterna kräver att revisorerna får göra en krisgenomlysning

I samband med regionfullmäktige ställer regionrådet i opposition Anders Öberg en enkel fråga till Kenneth Backgård om han ser behovet av att göra en krisgenomlysning av Region Norrbottens hantering av Coronapandemin.

– Vi är fortfarande mitt uppe i pandemin men trots det tycker vi Socialdemokrater att det är angeläget att en det görs en grundlig analys för hur Region Norrbotten valt att hantera och organisera Coronapandemin, säger Anders Öberg. – Det är viktigt att vi tar lärdom nu för att ha ännu bättre beredskap när oväntade…

Läs mer
facebook Twitter Email