Tillsammans för ett starkare Norrbotten

I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass och varje dag utvecklas för att möta morgondagens behov.

I Norrbotten har vi stora utmaningar för att vi ska bli friskare och må bättre. Vi socialdemokrater jobbar hela tiden för att alla i Norrbotten ska ha tillgång till behovsstyrd och högkvalitativ vård och omsorg när de behöver det.

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara när du har blivit äldre. Inrättande av äldrehälsocentraler/mottagningar med geriatrisk kompetens och palliativ vård skapar trygghet och kontinuitet för en utsatt grupp patienter.

Ett huvudmål i arbetet med en god vård är att den ska ha en hög tillgänglighet. Ingen ska vid sjukdom behöva vänta på behandling eller lindring. Norrbottningarnas välfärd ska vara i världsklass. Välfärden bygger på fungerande samhällen. Det är självklart att vården ska vara offentligt finansierad och styras utifrån människors behov – inte utifrån efterfrågan eller vinstintressen.

Vårt stora län och våra avstånd ger oss särskilda utmaningar inom vården. God tillgänglighet genom livets alla skeden oavsett var man bor i länet förutsätter fortsatta satsningar på utveckling av e-hälsa. Norrbotten ska fortsätta ligga i framkant med att erbjuda vård på distans och via teknik. Genom distansöverbryggande lösningar stärker vi vardagskontakten mellan vården och patienten och erbjuder norrbottningarna digitala lösningar som stärker tillgängligheten.

Arbetet med att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga är prioriterat. Det förebyggande arbetet förstärks genom satsningar på ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin ges förutsättningar att korta köerna. Samverkan, flexibilitet och anpassning till förändrade och nya behov är en nyckel för att möta dagens och morgondagens behov.

Därför vill vi satsa på:

TILLGÄNGLIGHET

• Alla ska kunna komma i kontakt med sin hälsocentral samma dag man söker kontakt.
• Vi vill utveckla mottagningsverksamhet inom fler områden för att fler ska kunna möta vården på hemmaplan.
• Fler digitala lösningar som underlättar vardagen för norrbottningarna.

BARN OCH UNGA

• Prioritering av arbetet med att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga.
• Alla unga i Norrbotten ska kunna besöka ungdomsmottagningen digitalt via appen Ung i Norr.

SJUKVÅRD

• Vi vill införa äldremottagningar med geriatrisk och palliativ kompetens.
• Fortsatt satsning och utveckling av cancervården i Norrbotten.

MEDARBETARE

• Satsning på medarbetarnas kompetens för karriärutveckling och uppgiftsväxling.

 

facebook Twitter Email