Våra kandidater

Här kan ni bekanta er med våra toppkandidater till riksdag och region.

 

Anders Öberg, 54 år, Luleå, kandidat till ordförande-posten i Regionstyrelsen
anders.oberg@norrbotten.se
Tel. 070-609 35 63

Jag heter Anders Öberg och har fått förtroendet att vara regionråd (fd landstingsråd) här i Norrbotten sedan våren 2015. Fram tills dess arbetade jag på Sunderby folkhögskola, senast som rektor. Jag har under många år varit aktiv och även jobbat inom föreningslivet med ledarutbildningar, föreningsutbildningar och verksamhetsutveckling. I uppdraget som regionråd har jag haft ett särskilt ansvar för personalfrågor, jämställdhet, tandvård och samverkan med patientorganisationerna.

Jag tror på att när människor får vara delaktiga tar de ansvar, vill vara med och utveckla verksamheten och vården för att vi ska vara bättre rustade att lösa morgondagens utmaningar. Våra gemensamma resurser ska gå till vården som ska möta dem med de största behoven.

Tar alla tillfällen som bjuds till en kulturupplevelse, en promenad, en cykeltur, en tur med kajaken eller få möjlighet att baka en limpa. Tiden med familj och vänner ger kraft för vardagen.

 

Birgitta Persson, 56 år, Överkalix, kandidat till vice ordförande-posten i Regionstyrelsen
birgitta.persson@overkalix.se
Tel. 070-627 40 01

Jag heter Birgitta Persson och är Överkalixbo av födsel och ohejdad vana. Jag har varit aktiv inom Socialdemokraterna sedan 1993 och kandiderar nu som regionråd i Region Norrbotten. Under mina fyra år som kommunalråd i min hemkommun stärktes min tro på att det går att förändra, man måste bara våga. Jag är en drivande, ärlig och uthållig person som sätter jämställdhet högt på dagordningen.

Den lediga tiden tillbringas med sambon, vuxna barn, bonusbarnbarn och promenader i naturen. Lär mig just nu att bo i husvagn under semestern samt att åka skoter på vintern.

 

Sven-Erik Bucht, 63 år, Karungi, riksdagskandidat
sven-erik.bucht@regeringskansliet.se

Jag heter Sven-Erik Bucht och är sedan 2014 Sveriges landsbygdsminister. Är landsbygdsbo och bor i Karungi i Norrbotten på en holme i Torne älv, har bott där i hela mitt liv. Vet hur det känns när matvarubutiken stänger, när jobben på orten försvinner och när det offentliga drar sig tillbaka.

Flera tidigare regeringar, röda som blå, bär ansvaret för den negativa utvecklingen på många av Sveriges landsbygder. Men den här regeringen har lagt om kursen för landsbygden och riktningen är tydlig – vi ska framåt tillsammans och hela vårt land ska leva och utvecklas.

 

Ida Karkiainen, 30 år, Haparanda, riksdagskandidat
ida.karkiainen@riksdagen.se
Tel. 072-541 52 76

Jag är en engagerad tornedaling som brinner för hela Norrbottens utveckling. Jag bor i Haparanda tillsammans med min sambo och två barn. Sedan 2014 är jag riksdagsledamot och tjänstgör i både kulturutskottet och konstitutionsutskottet. Innan dess arbetade jag på Region Norrbotten som strateg och projektledare i frågor som rör regional utveckling.

Min största politiska drivkraft är att bekämpa klyftor och utanförskap. Alla människor har rätt att känna sig behövda och värdefulla, ung som gammal. Jag vill bygga ett samhälle som präglas av gemenskap och framtidstro. Genom en socialdemokratisk politik kan vi åstadkomma detta!

 

Fredrik Lundh Sammeli, 41 år, Luleå, riksdagskandidat
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

Pappa, politiker, officer och norrbottning. Skepnaderna kan variera men alltid med en tydlig drivkraft och tro på politikens möjligheter. Allt går att förändra, bara vi vill. Jag vet att samhället blir smartare, tryggare och bättre när vi bygger det tillsammans.

Som ordförande för riksdagens Socialförsäkringsutskott har jag de senaste åren jobbat hårt för att skapa trygghet i livets olika skeden och ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle som gör att människor kan växa och våga. Det skapar gemensam tillit såväl som tillväxt. Ditt liv ska inte handla om varifrån du kommer, det ska handla om vart du ska. Min drivkraft är att se till att det blir verklighet. För mig har alltid frågor som trygghet, klimat, jämställdhet och tillväxt funnits som en röd tråd genom mitt engagemang, såväl i som utanför politiken.

Har tre barn, bor i Luleå och en bakgrund som officer vid F 21. Fritiden ägnar jag gärna åt familj och vänner, jag älskar att resa och har senaste åren blivit med stugprojekt.

 

Emilia Töyrä, 33 år, Kiruna, riksdagskandidat
emilia.toyra@riksdagen.se
Tel. 070-256 93 08

Mitt namn är Emilia Töyrä och jag är riksdagsledamot från Kiruna. Innan jag blev invald 2014, arbetade jag på LKAB:s bangård som terminalarbetare. I riksdagen arbetar jag i utrikesutskottet och i Nordiska rådet och frågor som berör mig extra gäller mänskliga rättigheter och förhållandena på arbetsmarknaden.

Jag vill arbeta för ett samhälle som minskar klyftor mellan människor och ökar människors möjligheter att använda hela sin potential – som de själva vill. Att fler engagerar sig för att förändra samhället är också något jag fokuserar på.

På fritiden hittar man mig på gymmet eller i stugan tillsammans med min hund, Hemi. Jag tycker om att åka skidor, läsa och att umgås med nära och kära.

 

Linus Sköld, 35 år, Älvsbyn, riksdagskandidat
linus.skold@riksdagen.se
Tel. 070-821 03 75

Jag heter Linus Sköld och kandiderar till riksdagen för Socialdemokraterna i Norrbotten. Jag bor tillsammans med min familj i Norrbottens pärla, Älvsbyn. Att människor i vårt land ska ha rättvisa och jämlika livsvillkor är det jag tänker är politikens viktigaste uppgift.

Extra viktigt blir det för mig när det handlar om skolan. Förskola eller universitetsutbildning, grundskola eller folkbildning spelar ingen roll. Skolan ska kompensera för ojämlika uppväxtvillkor. Därför ska den vara tillgänglig för alla och resurserna fördelas efter behov. Det är det viktigaste vi kan göra för demokratins bevarande och utveckling.

När jag får en stund över ser jag gärna på en Hollywoodaction, springer en runda eller leker med mina barn.

 

Hannah Bergstedt, 41 år, Piteå, riksdagskandidat
hannah.bergstedt@riksdagen.se
Tel. 070-639 19 17

Född, uppvuxen och bosatt i Svensbyn. Har arbetat med allt från vältförare till organisatör, är numera både småbarnsförälder och tonårsförälder.
Jag har suttit i riksdagen både i opposition och regeringsställning, vet hur man påverkar i båda situationerna – föredrar dock det sistnämnda. Sitter nu i vår riksdagsgrupps ledning och i Skatteutskottet där vi vänt politiken från att fokusera på skattesänkningar som lösning – till skatter som ett verktyg för att utveckla Sverige.
Människorna som lever i Norrbotten är vår viktigaste naturresurs! För i dem finns kraften att utveckla länet. Därför är möjligheten att få leva det liv du själv önskar, att vara den du är, oavsett härkomst, kön eller sexuell läggning viktig för mig. Uppvuxen i ett generationsöverskridande omgivning, där alla barn är allas ungar tror jag starkt på ett samhället som sätter och respekterar gränser och tar ansvar för varandra.

Nyfikenhet är en viktig drivkraft, jämlikhet och jämställdhet en självklart signum.
Älskar: Min partner och mina barn
Blir glad av: Att dansa och sjunga
Behöver: Vila och vänner

 

facebook Twitter Email