Trygghet för unga

I Sverige ska inget barn må dåligt en dag för länge utan att få stöd. Oavsett om det är depression eller halsfluss du lider av ska vårdcentralen ha rätt kompetens för att ge dig god och snabb vård. Behöver du den specialiserade psykiatrin, BUP, ska du få tillgång till den utan väntan. Köer ska kapas och barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid.

Den första hjälpen till barn och unga som mår dåligt måste komma tidigare – både i skolan och på vårdcentralen. Vårdcentralerna måste bli bättre på att möta unga som mår dåligt.

Köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, oroar många, och gör att många barn och unga får vänta länge på att få vård. Köerna beror på flera saker, bland annat den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga. Barn- och ungdomspsykiatrin har ökat sin kapacitet, första linje-verksamheter har byggts upp i alla landsting och många kommuner men trots ökad kunskap och kapacitet så har ökningen inte förmått motsvara de ökande behoven. Samtidigt behöver verksamhetens kvalitet fortsätta att utvecklas.

Flera av dem som idag väntar i kö till barn- och ungdomspsykiatrin för besök och behandling skulle kunna få vård på vårdcentralen istället, om kompetensen fanns där. Vi vill därför fortsätta rusta vårdcentralerna i att ta hand om enklare och medelsvår psykisk ohälsa hos barn och unga genom att stärka vårdcentraler med kompetens inom psykisk hälsa.

Därför vill Socialdemokraterna att 250 miljoner kronor fördelas till landstingen, en satsning som permanentas. Medlen ska bidra till en ökad tillgänglighet och förstärkning av stöd och behandling för barn och unga. Satsningen är framförallt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården. Förutsättningarna och organisation är olika i landet och därför ges de lokala behoven stort utrymme vid prioriteringen av vad som ska göras, men syftet är att barn och unga med psykisk ohälsa ska få en vård utan väntan.

facebook Twitter Email