Medlemsutbildning, del 1-3

Den grundläggande medlemsutbildningen ges i tre delar, där de första två arrangeras av partidistriktet.

Vill du lära dig om politik och socialdemokrati?

Medlemsutbildningen vänder sig till nya och nygamla medlemmar som vill diskutera aktuell politik, få nya kunskaper och knyta kontakter med andra partimedlemmar och ledande förtroendevalda.

Första delen i medlemsutbildningen – Del 1

Du får grundläggande kunskaper om Socialdemokraternas politik, ideologi och organisation. Olika kurspass ger dig inspiration och en bra grund för fortsatt engagemang i partiet.
Utbildningen innehåller kurspassen:

  • Socialdemokraterna som organisation – Vad innebär det att vara medlem i en idéburen organisation och hur kan man som medlem påverka inom partiet?
  • Ideologi och arbetarrörelsens historia – Kurspasset ger en historisk överblick av socialdemokraterna och övriga arbetarrörelsens ideologi och historia.
  • Mötesteknik – Kurspasset ger grundläggande kunskaper om hur ett möte, till exempel styrelsemöte eller kommunfullmäktigesammanträde, bör gå till och vilka verktyg som finns till hands för samtliga ledamöter.

Kursen ges lördag-söndag som internat och vi håller till på Sunderby Folkhögskola utanför Luleå. Under våren 2020 erbjuder vi ett kurstillfälle:

  • 21-22 mars 2020

Anmäl dig till norrbotten@socialdemokraterna.se, senast tre veckor innan kursen!

Bekräftelse skickas ut via mail 1-2 veckor före kursstart.

Andra delen i medlemsutbildningen – Del 2

Du fördjupar dina kunskaper och ditt engagemang i Socialdemokraterna. Kursens målsättning är att deltagarna ska få flera verktyg för att mer aktivt kunna delta i partiarbetet samt få inflytande över politikens innehåll. En central och stor del i kursen är att prova sina egna politiska argument och diskutera politik.
Utbildningen innehåller kurspassen:

  • Ideologi – igår och idag: Hur kan Moderaterna kalla sig för det nya arbetarpartiet och var står egentligen Sverigedemokraterna politiskt? Vad innebär det att vara feminist och varför ska vi socialdemokrater engagera oss i HBTQ-frågor?
  • Det jag brinner för och partiet: Alla medlemmar går med i Socialdemokraterna av någon anledning. Det kan vara en specifik fråga eller en speciell händelse som gjorde att du tog steget in i partiet. Under detta kurspass är det den enskilda kursdeltagarens hjärtefråga och brinnande engagemang som står i centrum.
  • Att skriva politiskt: Under det här passet får du tips och råd om hur du skriver en insändare eller en debattartikel och du får lära dig mer om mediernas roll i ett demokratiskt samhälle som vårt.
  • Retorik och kroppsspråk: Under detta får du en snabb orientering i vilken betydelse kroppsspråket kan ha och du får lära dig grunderna i retorikens ädla konst.

 

Kursen ges lördag-söndag som internat och vi håller till på Sunderby Folkhögskola utanför Luleå. Under våren 2020 erbjuder vi ett kurstillfälle:

  • 21-22 mars 2020

Anmäl dig till norrbotten@socialdemokraterna.se, senast tre veckor innan kursen!

Bekräftelse skickas ut via mail  1-2 veckor före kursdatum.

Tredje delen i medlemsutbildningen – Del 3

Nu ligger vårens (2020) utbildningstillfällen gällande del 3 ute!
Partistyrelsen anordnar del 3 i medlemsutbildningen. Du som deltagit i del 1 och del 2 kan ansöka till del 3 i medlemsutbildningen.
Information om kursinnehåll och formulär för ansökan hittar du via Socialdemokraternas och ABF:s gemensamma Studieportal –  https://socialdemokraterna.abf.se/vara-utbildningar/medlemsutbildning/ansokan-del-3/

facebook Twitter Email