2020

DigiDåk 2020 leddes av de båda ordföranden Kent Ögren och Madelene Hansson. Till höger partidistriktets ordförande Fredrik Lundh Sammeli

Distriktskongress 2020

Distriktskongressen hölls den 4 april och sändes från Hotell Clarion Sense i Luleå.
På plats fanns presidium, distriktsstyrelsen samt rösträknare, medan arbetarekommunernas delegationer samlades i respektive kommun.
Distriktskongressen var ursprungligen planerad att hållas i Gällivare under två dagar, men på grund av restriktioner i samband med pandemin ställdes den om till att istället genomföras digitalt.
Detta fick som följd att kongressen inte behandlade några av de inkomna motionerna – de kommer istället att behandlas under distriktskongressen 2021.

Dag- och arbetsordning samt DS förslag

Norrbottenslinjen, separat PDF

 

Höstmöte

Höstmötet genomfördes digitalt den 7 november.

Handlingar Höstmöte 2020

facebook Twitter Email