Region

Vi mår bättre av ett rikt kulturliv

Blir du riktigt sjuk eller är med om en allvarlig olycka behöver du en sjukvård som har tillräckligt med resurser i form av medarbetare, teknisk utrustning och lokaler. Du vill att vården använder standardiserade vårdförlopp, följer socialstyrelsens riktlinjer för att göra rätt i det akuta skedet och har rutiner för den efterföljande vården.

Men under tiden du ska rehabilitera dig för att återgå till vardagen kommer tillgången till böcker, film, musik och konst ge dig annat att tänka på och hjälpa till att låta tiden läka såren. Men om du nu inte är sjuk behöver du då kultur? Ja, det är bekräftat att kultur både påskyndar rehabilitering och…

Läs mer

Äntligen kommer Digitalen, efter initiativ från förra mandatperioden

Den 27 februari lanseras och öppnas möjligheten till en kontakt med sjukvården via webben i Norrbotten. Den kallas ”Digitalen”

– Vi ser nu att den beställning vi gjorde till verksamheten under förra mandatperioden äntligen blir verklighet och ger norrbottningarna en ingång till vården via sjukvårdsrådgivningen 1177, inleder Anders Öberg, regionråd i opposition. – Det här är en väldig efterlängtad lösning som ökar tillgängligheten och ger fler möjlighet att få ett möte med sjukvården på…

Läs mer

Viktiga medel till Region Norrbotten tack vare Socialdemokratiskt ledd regering

Under fredagen presenterar regeringen den överenskommelse som har träffats tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande de aviserade medlen till kommuner och regioner inom hälso- och sjukvårdsområdet för 2020.

– Än en gång räddas den av Sjukvårdspartiet ledda regionledningen av regeringens strategiska beslut för att stärka välfärden och vården, konstaterar Anders Öberg och fortsätter – Sammanlagt 179 miljoner tillförs Norrbotten för att framförallt kunna jobba med att utveckla en god och nära vård. Nu finns alla möjligheter för Region Norrbotten att forma och ställa…

Läs mer

Kortsiktigt och ansvarslöst av regionledningen

Samtliga 55 medarbetare som arbetar med vårdnära service på Sunderby och Kalix sjukhus är informerade om att verksamheten ska avvecklas, fackliga förhandlingar är genomförda och slutade i oenighet.

Vårdnära service avlastar sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningarna genom att bland annat dela ut mat, städa, bädda och sköta transporter. Vårdnära servicemedarbetare vid akuten på Sunderby Sjukhus vittnar om att de går mellan 20 000–25 000 steg per arbetspass. Steg som nu istället ska fördelas på den kvarvarande personalen. Vi socialdemokrater tycker att det är…

Läs mer

Nej till högre avgifter i sjukvården

Vid förra veckans regionstyrelse röstade den styrande majoriteten igenom ett beslut om högre avgifter vid bland annat besök vid hälsocentralen och för sjuktransporter. Det betyder att ett besök vid hälsocentralen som du åker till och från med sjukresa, efter höjningen kommer att kosta 700 kronor, det tycker vi Socialdemokrater är helt orimligt.

Förslaget har varit uppe för beslut tidigare men då lyckades vi i oppositionen få till en återremiss för att se över jämlikhetsperspektivet. Nu går majoriteten med Kenneth Backgård och Sjukvårdspartiet i spetsen fram med förslaget igen trots att det är tydligt att det kommer att få konsekvenser för de med de lägsta inkomsterna. För en…

Läs mer
facebook Twitter Email