Vi mår bättre av ett rikt kulturliv

Blir du riktigt sjuk eller är med om en allvarlig olycka behöver du en sjukvård som har tillräckligt med resurser i form av medarbetare, teknisk utrustning och lokaler. Du vill att vården använder standardiserade vårdförlopp, följer socialstyrelsens riktlinjer för att göra rätt i det akuta skedet och har rutiner för den efterföljande vården.

Men under tiden du ska rehabilitera dig för att återgå till vardagen kommer tillgången till böcker, film, musik och konst ge dig annat att tänka på och hjälpa till att låta tiden läka såren.

Men om du nu inte är sjuk behöver du då kultur? Ja, det är bekräftat att kultur både påskyndar rehabilitering och är en kraft för att förebygga ohälsa.

Kulturen kan vara en inspiration för att klara av ett allt intensivare arbetsliv eller en skola som kräver allt mer av oss. Och inte bara det, kulturen får oss att utvecklas som människor.

Jag medverkade på Folk och Kulturs dagar i början av februari för ett samtal med Dans i Nord under rubriken ”Vem är till för vem”.

Det finns mycket vi kan vara stolta över, trots ringa resurser har vi utvecklat ett brett kulturliv i Norrbotten med bland annat landets första regionala länsteater, Norrbottensteatern.

För 20 år inleddes arbetet med att utveckla en regional professionell danskonstverksamhet. De har under de senaste åren nått en allt större publik och genom att vara ute i hela länet lockar de nu kvinnor och män, flickor och pojkar som vill dansa, uppleva dans och se på professionell dans.

Norrbottningarna är vana vid, kanske tack vare de stora avstånden, att hitta innovativa och hållbara lösningar för att verksamheter ska kunna fortsätta över tid.

Det har dessutom funnits en överenskommelse mellan civilsamhällets organisationer och Region Norrbotten om bidrag, samverkan och dialog om kulturens förutsättningar.

Nu är det en ny regionledning och ingenting är fredat i den spariver som säger att alla ska bidra för att ta oss igenom ett stålbad.

Politiken beslutar, dialogen brister och konsekvenserna analyseras först i efterhand. Det samtidigt som vi vet att kulturens inverkan på välmående och hälsa inte nog kan understrykas.

Ett vitalt Norrbotten behöver ett rikt kulturliv, det är något jag beredd att stå upp för.

Anders Öberg, regionråd i opposition

facebook Twitter Email