Viktiga medel till Region Norrbotten tack vare Socialdemokratiskt ledd regering

Under fredagen presenterar regeringen den överenskommelse som har träffats tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande de aviserade medlen till kommuner och regioner inom hälso- och sjukvårdsområdet för 2020.

– Än en gång räddas den av Sjukvårdspartiet ledda regionledningen av regeringens strategiska beslut för att stärka välfärden och vården, konstaterar Anders Öberg och fortsätter

– Sammanlagt 179 miljoner tillförs Norrbotten för att framförallt kunna jobba med att utveckla en god och nära vård. Nu finns alla möjligheter för Region Norrbotten att forma och ställa om för en god och nära vård. Ett arbetssätt som gör att Norrbottens mest sjuka som också oftast är äldre kan få mer vård i hemmet där sjukvården ska ha en mycket större roll.

– En annan angelägen prioritering är frågan om att öka tillgängligheten. Under den enkät vi gjorde under november och december 2019 i samtal med norrbottningarna framkom just tillgängligheten som den fråga som ligger främst på dagordningen och som vi behöver förbättra, det möter de här pengarna också.

– Vi ser att det nu finns möjlighet att göra ett gemensamt och seriöst arbeta tillsammans med kommunerna i Norrbotten för att utveckla en verklig god och nära vård, säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, Regionråd i opposition
070-609 35 63

facebook Twitter Email