Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Fundera på hur du kan göra skillnad

Vi är i början på en av vår tids tuffaste utmaningar. Coronaviruset prövar oss alla. Här och nu såklart, men följdverkningarna tror jag kommer definiera stora delar av vårt 20-tal. När du läser detta befinner jag mig i Stockholm som en av 55 ledamöter som nu tjänstgör i riksdagen för att säkerställa lagstiftningsprocessen och att vi som nation får fram de resurser, beslut och lagförändringar som behövs i detta läge.

För mig är det tydligt att vi behöver ett starkt samhälle för att hantera utmaningarna vi står inför. Vi måste alla tillsammans hjälpas åt, det är allvar nu. Eller som statsministern sa i sitt tal till nationen. ”Det kommer några få, avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar”. Det är inte läge att leka…

Läs mer

Dags för Distriktskongress 2020

UPPDATERAD Årets distriktskongress kommer på grund av omständigheterna att hållas digitalt lördag den 4 april. På dagordningen återfinns bland annat val av ny distriktsstyrelse och behandling av Norrbottenslinjen. Motionsbehandlingen skjuts upp till ett senare tillfälle.

Dag- och arbetsordning kommer att uppdateras och mer information kommer löpande att läggas upp på den här sidan. Verksamhetsberättelse 2019 Dag och arbetsordning samt DS förslag 2020    

Läs mer

Luleå får försöksverksamhet för snabbförfarande i brottmål

Vid dagens regeringssammanträde beslutades att Luleå kommer att bli en av flera försöksverksamheter för ett snabbförfarande i brottmål från januari 2021. Försöksverksamheten som genomförts i Stockholm har fallit väl ut och nu utökas arbetssättet till att också omfatta andra delar av landet.

–Utbyggnaden av snabbförfarande i brottmål är en del av regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten och för mig som ordförande i justitieutskottet är det givetvis extra glädjande när framgångsrika arbetssätt och tidiga åtgärder ger positiva resultat och kan spridas till fler delar av landet, säger Fredrik Lundh Sammeli. Försöksverksamheten har pågått i norra Stockholm sedan…

Läs mer

Socialdemokraterna säger nej till vinster i välfärden

Vid regionstyrelsens sammanträde beslutade den styrande majoriteten att kompensera privata vårdgivare för de regiondriva hälsocentralernas överskridande av sin vårdpeng, Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Att Kenneth Backgård frivilligt ger en bonus till privata vårdgivare med skattemedel istället för att investera i den egna verksamheten är bara en del i den högerpolitik han företräder, konstaterar Anders Öberg och fortsätter, Sjukvårdspartiet är ett borgerligt pari som vurmar för privatiseringar och vinster i välfärden, det kommer att bli allt mer uppenbart…

Läs mer

Kampen mot gängkriminaliteten börjar i skolan

Sverige behöver en politik som säkrar en bra välfärd, bryter segregationen och bekämpar brottsligheten. Då räcker det inte att göra som M, KD och SD, som ställer upp på förslag om skärpta straff men samtidigt rycker undan långsiktiga satsningar på utsatta områden. Om vi ska knäcka gängkriminaliteten måste vi både bekämpa brotten och brottens orsaker.

En granskning av tidningen Grundskolan visar att många unga i utsatta områden inte klarar grundskolan. Det är mycket allvarligt och förtjänar hela samhällets uppmärksamhet. När en ung person inte klarar skolan blir riskerna för framtiden större. 10 000 fler polisanställda till 2024 är avgörande för att knäcka gängkriminaliteten i Sverige. Det kommer stärka samhällets förmåga att…

Läs mer
facebook Twitter Email