Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Utbildning bygger Sverige starkt

I dagarna kommer antagningsbeskeden till högre utbildning. 13 835 nya antagna kommer att påbörja sin utbildning vid Luleå tekniska universitet i höst. Om detta skriver Linus Sköld riksdagsledamot (S).

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att eftergymnasiala utbildningsmöjligheter finns i hela landet. Vi vill att fler utbildningsplatser tillförs i takt med arbetsmarknadens behov. Alla lärosäten ska hålla hög klass på utbildningen. Därför sker nu, inom ramen för regeringen Löfvens Kunskapslyft, den största utbyggnaden av permanenta utbildningsplatser på universitet och högskolor på över tio…

Läs mer

Fler gröna jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna

I kampen mot klimatförändringarna behöver Sverige bli ledande inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen. En utvecklad bioekonomi stärker arbetet med klimatomställningen och ger fler jobb i glesbygd runt om i hela landet. På så sätt håller vi ihop Sverige, skriver Ida Karkiainen och Fredrik Lundh Sammeli.

I kampen mot klimatförändringarna behöver Sverige bli ledande inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen. En utvecklad bioekonomi stärker arbetet med klimatomställningen och ger fler jobb i glesbygd runt om i hela landet. På så sätt håller vi ihop Sverige. Den svenska skogen är Sveriges gröna guld och…

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspolitiskt program

I vårt Norrbotten ska välfärden vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Vår sjukvård ska hålla absolut toppklass och varje dag utvecklas för att möta morgondagens behov.   En jämställd och jämlik sjukvård i hela Norrbotten I vårt Norrbotten ska sjukvården och välfärden hålla högsta klass. Det förutsätter att sjukvården är jämställd och jämlik genom…

Läs mer

De representerar Norrbotten som ombud på Socialdemokraternas partikongress 2021

Mellan den 3-27 juni pågick ombudsvalet till partikongressen där 16 ombud skulle väljas till Socialdemokraternas partikongress i Göteborg den 3-7 november. Följande 16 ombud har blivit valda att representera Norrbotten:   Valkrets Piteå Älvdal (2 ombud) Isak Utsi Anna Lundberg   Valkrets Östra Norrbotten (4 ombud) Nina Waara Tommy Nilsson Susanne Andersson Anne Jakobsson  …

Läs mer

Ripjakten säkras till den 15 mars

I maj fattade regeringen beslut om ändring av jakttiderna där bland annat jakttiderna för fjällripa och dalripa förkortades. Nu tar regeringen ett omtag i frågan och återgår till de ursprungliga tiderna.

I maj fattade regeringen beslut om nya jakttider. Det var ett stort beslut som var resultatet av en lång process. Expertmyndigheten, tillsammans med över 100 olika aktörer, lämnade gedigna underlag inför regeringsbeslutet. I många fall fanns diametralt olika åsikter. Regeringen gjorde i det allra flesta fall en väl avvägd bedömning innan beslut, men när det gäller…

Läs mer
facebook Twitter Email