Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Framåt för en friskare sjukförsäkring

Vi lever i ett samhälle där det är möjligt att klara sig själv. Vi tar för givet att vi ska kunna flytta hemifrån senast när vi lämnat gymnasiet bakom oss och att vi därefter ska vara helt självförsörjande.

Vi tar ansvar för våra egna handlingar och det är vi som är ansvariga för våra egna liv och framför allt hur vi väljer att se på livet. Genom att göra rätt val, kan vi se fram emot en tillvaro som är rätt bekväm och trivsam. Väljer vi att utbilda oss kan vi få stimulerande…

Läs mer

Nu krävs mod och handling

Ingen vet idag hur utvecklingen kommer att bli för pandemin, Corona Covid-19 som drabbat hela världen. Det är idag för tidigt att veta vad som varit den rätta strategin för att begränsa spridningen men det är ytterst angeläget att följa utvecklingen.

Vi behöver på olika sätt möta de reaktioner och situationer som kan uppstå för att se möjliga insatser. Det handlar om att titta på sjukvårdens otroliga förmåga att ställa om när det behövs och hantera behov på nya sätt. Följa och analysera brister som uppstår men också ta tillvara på innovativa lösningar. Vi kan än…

Läs mer

Norrbotten tillförs 145 nya miljoner

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu sex nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner för 2020, för Norrbottens del handlar det om 72 miljoner till Region Norrbotten och 72 miljoner fördelat på länets 14 kommuner.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att regeringens höjning av de allmänna statsbidragen med 20 miljarder kronor kompenserar för minskade kommunalskatteintäkter, men pekar också på behovet av mer resurser till uppskjuten vård, kollektivtrafik samt nödvändiga kommunala investeringar. – Det här är välbehövliga pengar, vi ser att det finns indikatorer på en försämrad ekonomisk utveckling jämfört…

Läs mer

Att köpa sex i Sverige är olagligt

Debatten efter nyheten om torsk med italiensk touch som fastnade i Polisens insats mot sexköpare har kommit att handla om mycket. Tyvärr dock lite om brottsoffret eller brottsligheten i sig som förekomst.

Att köpa sex i Sverige har varit olagligt i 20 år. Det är inte ”ett dumt beslut man tar” utan en brottslig handling man begår. Det finns inga ursäkter, en dålig dag eller förmildrande omständigheter. Att köpa en annan människas kropp och utsatthet är ett avskyvärt brott. Ändå har en av tio svenska män gjort detta….

Läs mer

Socialdemokraterna i Piteå söker ombudsman

Är du driven, energisk och brinner för att vara med och utveckla Socialdemokraterna? Då är det dig vi söker! Intresserad?

Vi söker dig som vill vara med och utveckla Socialdemokraterna i Piteå som organisation och vår politik. Du blir en viktig spelare för att stärka föreningarna och driva utvecklingsprojekt. Vi är en folkrörelseorganisation med drygt 700 medlemmar och tror på att vi tillsammans ska kunna forma framtiden i Piteå. Som ombudsman och styrelsens högra hand…

Läs mer
facebook Twitter Email