Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Regionledningen tar inte jämställdheten på allvar

Vid dagens regionfullmäktige meddelade majoriteten att den årliga jämställhetsrapport som regionen tagit fram ska upphöra, något som Anders Öberg regionråd i opposition, är starkt kritisk till.

– Norrbotten behöver mer jämställdhet, inte mindre. När Kraftsamling som vi genomförde under åren 2011–15 sammanställdes så visade samtalen väldigt tydligt att jämställdhet och förmågan att locka unga kvinnor att både stanna kvar i och flytta till Norrbotten kommer att vara helt avgörande för Norrbottens utveckling, säger Anders Öberg, regionråd i opposition. Socialdemokraterna anser att regiondirektören…

Läs mer

Vem vill egentligen vara en bankomat?

Det finns få saker som triggar mig och gör mig så irriterad som verklighetsfrånvända Stockholmsmoderater som gör allt för att skapa motsättningar med Norrbotten. Ja, oftast med hela Norrland om man ska vara korrekt. I fredags, samma dag som regeringen skickade ut ett nytt förslag till skatteutjämningssystem mellan kommuner och regioner på remiss, slog Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande i Stockholm, fast att ”Stockholmarna inte kan vara landets bankomat”.

Bankomat? Det är ju så man får migränanfall som norrbottning med vetskapen vad vårt län dagligen producerar och under årtionden producerat av såväl järnkraft som hjärnkraft och andra naturtillgångar. Egentligen borde det inte trigga mig. Jag är luttrad. Stockholmsmoderaternas syn på världen utanför tullarna har inte förändrats de senaste 20 åren sedan jag själv var…

Läs mer

Satsningar som håller ihop landet

Efter fyra månader av intensiva förhandlingar har Sverige till slut fått en socialdemokratiskt ledd regering. Vi har samlat oss, över blockgränserna, för att värna demokratin och utveckla landet. Det är historiskt.

Välfärd, jobb och klimat är tydliga prioriteringar i regeringens politik. Jobben ska bli fler, pensionärerna ska få bättre ekonomi och klimatutsläppen minskas. Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare. Tryggheten ska öka och brottsligheten bekämpas. Nu fortsätter vi arbetet för ett starkt samhälle och en hållbar utveckling. För Norrbottens del finns en rad viktiga punkter…

Läs mer

Nyvalda ledamöter i polismyndighetens insynsråd och regionpolisråd

Vid senaste regeringssammanträdet utsågs Fredrik Lundh Sammeli till ledamot i polisens nationella insynsråd och Leif Pettersson och Lotta Åman till ledamöter i Regionpolisråd Nord. Samtliga förordnanden gäller från och med 31 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Insynsrådets roll i Polismyndigheten är att utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge rikspolischefen råd. Utöver det nationella insynsrådet finns även sju regionpolisråd. Ledamöterna i insynsråden utses av regeringen, efter nominering av riksdagspartierna. De ska ha partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället. – Både Lotta Åman, tidigare kommunalråd i Arvidsjaur och Leif Pettersson, tidigare…

Läs mer

Socialdemokraterna har utsett sina kandidater till Europaparlamentet

Vid dagens partistyrelse fastställde Socialdemokraterna listan till Europaparlamentsvalet den 26 maj. Erik Bergkvist från Västerbotten är på plats 4 och Norrbottens namn Béatrice Öman från Boden återfinns på plats 17. Sedan tidigare är det klart att Helene Fritzon, före detta migrationsminister, toppar listan.

– Det är en stark lista med namnkunniga personer vi går till val på. Erik Bergkvist från Västerbotten ställer sig alla de norra partidistrikten bakom och jag är övertygad om att han kommer att driva våra norrländska frågor på ett mycket bra sätt i parlamentet, säger Socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli. Béatrice Öman från…

Läs mer
facebook Twitter Email