Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Länets S-ledamöter kräver regeringssatsningar för rättvisa villkor

Norrbotten är ett fantastiskt län, innovativt, nytänkande och i framkant inom många olika områden. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortgå och för att skapa rättvisa villkor mellan stad och land krävs mer.

Under året som gått har vi S-ledamöter från Norrbotten i vårt arbete mot departement och i våra möten med regeringsföreträdare drivit på för Norrbotten bästa och i olika sammanhang riktat uppmärksamheten mot frågor som handlar om orättvisorna för människor som bor glest. Det har till exempel handlat om postgång, om bredband, om mobiltäckning, om infrastruktur,…

Läs mer

Tre av länets riksdagsledamöter deltar under Almedalsveckan

Almedalsveckan 2019 äger rum den 30 juni–7 juli. I år är det fredag den 5 juli som är Socialdemokraternas dag.

Tre av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten deltar under Almedalsveckan. Fredrik Lundh Sammeli medverkar i en rad olika arrangemang i sin roll som ordförande i justitieutskottet men också nedslag kopplat till pensioner och barns rätt. Fredrik är på plats på Gotland söndag den 30/6 till lördag den 6/7. – Jag är i Almedalen både som…

Läs mer

Länets S-ledamöter kräver regeringssatsningar för Norra Sverige

Norrbotten är ett fantastiskt län, innovativt, nytänkande och i framkant inom många olika områden. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortgå och för att skapa rättvisa villkor mellan stad och land krävs mer.

Med anledning av det bjöd länets Socialdemokratiska riksdagsledamöter Ida Karkiainen, Fredrik Lundh Sammeli, Hannah Bergstedt och Linus Sköld in till pressträff där de berättade om några av de krav de ställer på regeringen för rättvisa villkor i hela Sverige. – Det kan inte vara så att din adress avgör vilka villkor du har för att…

Läs mer

182 miljoner till mer tillgänglig vård och kortare köer i Norrbotten

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp för att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

– Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren. För Norrbotten innebär det 182,8 miljoner till…

Läs mer

Så skapar vi en trygg, tillgänglig och jämlik vård

Sjukvården i Norrbotten ska vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Oavsett var i länet du bor ska du kunna känna dig trygg med att vården finns där när du behöver den. Vården ska ges efter behov, den som behöver den mest ska också få den först, det ska inte finns gräddfiler för de som kan betala för sig.

Vården ska vara jämlik, oavsett klass eller kön ska du ha samma möjlighet till en god hälsa, så är det inte idag. Det skiljer till exempel kraftigt i medellivslängd mellan länets kommuner, så kan vi inte ha det. Din socioekonomiska status ska inte påverka dina möjligheter att få se barnbarnen växa upp. Utvecklingen inom sjukvården…

Läs mer
facebook Twitter Email