Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Årsskiften är tiden för löften

Hoppas ni alla haft en fröjdefull jul och ett gott nytt år. Årsskiften är tiden för löften om ett bättre liv och en bättre framtid. Så jag ska delge er några nyårsönskningar så här bara dagar inpå det nya året.

Jag önskar klokhet och källkritik. Så att vi inte faller för populismens eller de manipulerade budskapens falska charm. De syftar att så splittring och spä på polariseringen i samhället. Vi måste ha en insikt i att splittrade och svaga samhällen är just vad en del främmande makter är ute efter, så att de får en…

Läs mer

Vi har gjort vården lite bättre varje dag

I dagarna går styret i Regionen formellt över till den nya majoriteten och de nya regionråden träder på sina uppdrag. Vi socialdemokrater är ödmjuka inför det faktum att norrbottningarna inte gav oss fortsatt förtroende och vi kommer under mandatperioden att göra vårt yttersta för att vara en framåtsyftande opposition som bidrar till Norrbottens utveckling på ett konstruktivt sätt.

Såhär i övergångstider vill vi passa på att berätta om några av de bra beslut vi tycker att vi har tagit under den gångna mandatperioden. Beslut för att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård som möter norrbottningarnas behov både på kort och lång sikt. Såhär i influensatider är det svårt att inte nämna den…

Läs mer

Högerbudgeten är ett svek mot kommande generationer

Imorgon fredag klubbar riksdagen statsbudgeten för 2019 i sin helhet. Men redan i onsdags förra veckan blev det klart att Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater gått samman med en annan budgetram som följd innehållandes stora skattesänkningar och förändrade förutsättningar inte minst inom områdena bostäder, jämställdhet, arbetsmarknadspolitik samt klimat och miljö. Under dagarna som gått har vardera av statens 26 utgiftsområden debatterats och på klimat och miljöområdet är konsekvenserna stora vilket får Fredrik Lundh Sammeli, socialdemokratisk riksdagsledamot att se rött.

– Det är fullständigt ansvarslöst att i detta läge slakta så mycket av det viktiga klimat och miljöarbete som görs runt om i vårt land och län. Att det år då Sverige drabbats av bränder och torka och klimatförändringarnas effekter kommit oss nära genomföra en neddragning på över 2 miljarder på klimat och miljöbudgeten är…

Läs mer

Stadsomvandlingen äventyras av M+KD

Genom att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion vann i riksdagen raseras förutsättningarna för de omfattande nybyggnationer som planeras i Malmfälten. Enligt uträkningar från Kirunabostäder kommer hyrorna att behöva höjas med 30 % vilket gör att beslutet om att utöka antalet hyresrätter behöver omprövas.

– Det är skandal att vi har ledamöter från länet som jublar när man i ett klubbslag äventyrar hela stadsomvandlingen när man nu brutalt rycker undan förutsättningarna. Jag förväntar mig mer av Mattias Karlsson och ser med stor oro vad denna högerbudget de drivit igenom kommer att ge för effekter. Detta är verkligen inte en…

Läs mer

Posten behöver komma oftare än försämringarna

I Norrbottens glesbygd finns hushåll som inte har postutdelning alla dagar eller som har mycket långa avstånd för att få sin post. Det påverkar möjligheten att bo och verka i hela landet påtagligt negativt.

Därför föreslår länets socialdemokratiska riksdagsledamöter i en gemensam motion till riksdagen att postservicen i hela landet ska säkras och stärkas. – Näthandeln ökar stadigt och tillgången till vanlig postutdelning borde kunna ses som en helt grundläggande service som alla boende i vårt land ska kunna förvänta sig. Trots det är verkligheten en helt annan. För…

Läs mer
facebook Twitter Email