Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Tänker regionledningen utnyttja Coronapandemin för att privatisera?

Vad menar regionledningen egentligen när de mitt under pågående pandemi öppnar upp för att anlita privata vårdföretag för att komma ikapp med den vårdskuld som uppstått på grund av inställda operationer?

Vårdens medarbetare har gjort otroliga insatser för att ställa om verksamheten i denna brinnande kris och därför borde politiska diskussioner om privatiseringar eller ej få vänta men eftersom rapporterna från media talar sitt tydliga språk måste frågorna ställas redan nu. Även vi socialdemokrater ser med stor oro på den utveckling med längre köer till undersökningar,…

Läs mer

Äldremottagningar och en fast läkarkontakt – för trygghet och kontinuitet

Vården ska omfatta hela livet. Lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara för de generationer som byggt upp vår välfärd och trygghet när de blivit äldre.

De senaste månaderna har inneburit stora utmaningar för hälso- och sjukvården, för vårt gemensamma samhälle och för oss som människor. Det har blivit tydligt att vården har en fantastisk förmåga att ställa om för att möta de behov som hastigt uppstått med anledning av Coronapandemin. Men det har också blivit än mer tydligt att den…

Läs mer

Nu krävs förbättrade villkor för omställning

När det gäller möjlighet till grön omställning har Norrbotten sämre förutsättningar än riket på ett par punkter, det visar en rapport länets socialdemokratiska riksdagsledamöter tagit fram. Det handlar om tillgången till bredband och möjligheten att ladda bilen via publika laddpunkter.

Målsättningen i regeringens bredbandsstrategi är att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Den årliga kartläggningen Post- och telestyrelsen (PTS) genomför visar att Norrbotten med 78,46 % är långt ifrån att klara det målet och dessutom att skillnaden i förhållande till Västerbottens 85,70 % är…

Läs mer

Oacceptabla skillnader i möjlighet till eftergymnasiala studier

Under våren har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten tagit fram ett antal rapporter för att se hur länet står sig nationellt när det gäller bland annat utbildning, arbetsmarknad och ekonomi.

Skolan i Norrbotten mäter sig väl i de allra flesta perspektiv i förhållande till riket. Vi har högre lärartäthet i grundskolan än riket i stort och det har ökat över tid, det är fler än snittet som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 och går vidare till gymnasiestudier och dessutom är det en högre andel elever…

Läs mer

Glad sommar!

En riktigt fin sommar önskar vi alla sympatisörer, samarbetspartners och medlemmar! Expeditionen kommer att hålla sommarstängt under perioden 6 juli – 3 augusti. Vid akuta ärenden når ni oss via mail eller telefon.  

Läs mer
facebook Twitter Email