Nej till högre avgifter i sjukvården

Vid förra veckans regionstyrelse röstade den styrande majoriteten igenom ett beslut om högre avgifter vid bland annat besök vid hälsocentralen och för sjuktransporter. Det betyder att ett besök vid hälsocentralen som du åker till och från med sjukresa, efter höjningen kommer att kosta 700 kronor, det tycker vi Socialdemokrater är helt orimligt.

Förslaget har varit uppe för beslut tidigare men då lyckades vi i oppositionen få till en återremiss för att se över jämlikhetsperspektivet. Nu går majoriteten med Kenneth Backgård och Sjukvårdspartiet i spetsen fram med förslaget igen trots att det är tydligt att det kommer att få konsekvenser för de med de lägsta inkomsterna.

För en ensamstående pensionär som inte kommit upp till högkostnadsskyddet blir höjningen betydande och kan innebära att människor tvingas välja bort besök i vården helt enkelt för att de inte har råd. Så kan vi inte ha det.

En socialdemokratisk sjukvårdspolitik utgår från att sjukvården ska vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Ett huvudmål är att den ska ha en hög tillgänglighet, att ingen ska behöva vänta på behandling eller lindring vid sjukdom. För oss är det är självklart att vården ska vara offentligt finansierad och styras utifrån människors behov – inte utifrån efterfrågan eller vinstintressen.

En ska komma ihåg att Sjukvårdspartiet är ett ideologislöst parti som styr tillsammans med Moderater och Centerpartister. Sjukvårdspartiet verkar allt mer landa in som ett högerparti trots att de inte vill placera in sig på den politiska höger-vänsterkartan.

Som vanligt uteblir svaren från Sjukvårdspartiet och Backgård. Vi Socialdemokrater och säkert många med oss ställer oss frågan; Vad säger du Kenneth Backgård tycker du att höjningarna av avgifterna för besök på hälsocentralen och på sjukresor är rimliga eller rent av bra?

Politik handlar om vägval, att säga ja och att säga nej. Vi socialdemokrater säger nej till höjningen av avgifter för besök på hälsocentralen och nej till dyrare sjukresor för vi vet vad det betyder och får för konsekvenser för människor.

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)
Elisabeth Lindberg, ledamot regionfullmäktige (S)

facebook Twitter Email