Region

Covid-19 tvingar fram omprövningar

Jag tycker det är svårt i denna stund att kunna förutse hur vi och Norrbotten kommer att påverkas av denna pandemi, covid-19. Men vi kommer med största sannolikhet att ompröva en hel del som vi tagit som självklart.

När det blir kris så prövas många av våra vanor, hur vi förhåller oss till sådant som vi tar som självklart men det gör också att vi i större utsträckning ser varandra. Solidariteten ökar och vi är beredda att ställa upp och hjälpa varandra, en kris tar fram det goda inom oss. Men det blir också…

Läs mer

Norrbotten behöver en långsiktig och hållbar Primärvårdsreform

Regeringen har tillsammans med samverkanspartierna tagit fram en inriktning för en långsiktig primärvårdsreform. De övergripande målen handlar om att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. Vården ska finnas nära och där när du behöver den och ingen ska behöva vårdas på sjukhus i onödan.

Den lagrådsremiss som nu finns innehåller bland annat förslag på en moderniserad definition av primärvård och ett nationellt grunduppdrag för primärvården. Planeringen är att ytterligare steg kommer att tas under mandatperioden. Reformeringen av primärvården handlar inte bara om en enda proposition, utan om flera. Det handlar om ett stort arbete i regioner och kommuner. Regeringen…

Läs mer

Mer resurser till vård, skola och omsorg

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet.

Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Sjukvårdspersonalen gör dagligen heroiska insatser i kampen mot viruset. Lärare ställer om snabbt för att kunna undervisa på distans. Medarbetare inom omsorgen tar hand om våra äldre när vi inte kan hälsa på dom. Vården, skolan och omsorgen är kärnan i det starka samhället. I…

Läs mer

Socialdemokraterna säger nej till vinster i välfärden

Vid regionstyrelsens sammanträde beslutade den styrande majoriteten att kompensera privata vårdgivare för de regiondriva hälsocentralernas överskridande av sin vårdpeng, Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Att Kenneth Backgård frivilligt ger en bonus till privata vårdgivare med skattemedel istället för att investera i den egna verksamheten är bara en del i den högerpolitik han företräder, konstaterar Anders Öberg och fortsätter, Sjukvårdspartiet är ett borgerligt pari som vurmar för privatiseringar och vinster i välfärden, det kommer att bli allt mer uppenbart…

Läs mer

Vi mår bättre av ett rikt kulturliv

Blir du riktigt sjuk eller är med om en allvarlig olycka behöver du en sjukvård som har tillräckligt med resurser i form av medarbetare, teknisk utrustning och lokaler. Du vill att vården använder standardiserade vårdförlopp, följer socialstyrelsens riktlinjer för att göra rätt i det akuta skedet och har rutiner för den efterföljande vården.

Men under tiden du ska rehabilitera dig för att återgå till vardagen kommer tillgången till böcker, film, musik och konst ge dig annat att tänka på och hjälpa till att låta tiden läka såren. Men om du nu inte är sjuk behöver du då kultur? Ja, det är bekräftat att kultur både påskyndar rehabilitering och…

Läs mer
facebook Twitter Email