Region

Socialdemokraterna säger nej till vinster i välfärden

Vid regionstyrelsens sammanträde beslutade den styrande majoriteten att kompensera privata vårdgivare för de regiondriva hälsocentralernas överskridande av sin vårdpeng, Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Att Kenneth Backgård frivilligt ger en bonus till privata vårdgivare med skattemedel istället för att investera i den egna verksamheten är bara en del i den högerpolitik han företräder, konstaterar Anders Öberg och fortsätter, Sjukvårdspartiet är ett borgerligt pari som vurmar för privatiseringar och vinster i välfärden, det kommer att bli allt mer uppenbart…

Läs mer

Vi mår bättre av ett rikt kulturliv

Blir du riktigt sjuk eller är med om en allvarlig olycka behöver du en sjukvård som har tillräckligt med resurser i form av medarbetare, teknisk utrustning och lokaler. Du vill att vården använder standardiserade vårdförlopp, följer socialstyrelsens riktlinjer för att göra rätt i det akuta skedet och har rutiner för den efterföljande vården.

Men under tiden du ska rehabilitera dig för att återgå till vardagen kommer tillgången till böcker, film, musik och konst ge dig annat att tänka på och hjälpa till att låta tiden läka såren. Men om du nu inte är sjuk behöver du då kultur? Ja, det är bekräftat att kultur både påskyndar rehabilitering och…

Läs mer

Äntligen kommer Digitalen, efter initiativ från förra mandatperioden

Den 27 februari lanseras och öppnas möjligheten till en kontakt med sjukvården via webben i Norrbotten. Den kallas ”Digitalen”

– Vi ser nu att den beställning vi gjorde till verksamheten under förra mandatperioden äntligen blir verklighet och ger norrbottningarna en ingång till vården via sjukvårdsrådgivningen 1177, inleder Anders Öberg, regionråd i opposition. – Det här är en väldig efterlängtad lösning som ökar tillgängligheten och ger fler möjlighet att få ett möte med sjukvården på…

Läs mer

Viktiga medel till Region Norrbotten tack vare Socialdemokratiskt ledd regering

Under fredagen presenterar regeringen den överenskommelse som har träffats tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gällande de aviserade medlen till kommuner och regioner inom hälso- och sjukvårdsområdet för 2020.

– Än en gång räddas den av Sjukvårdspartiet ledda regionledningen av regeringens strategiska beslut för att stärka välfärden och vården, konstaterar Anders Öberg och fortsätter – Sammanlagt 179 miljoner tillförs Norrbotten för att framförallt kunna jobba med att utveckla en god och nära vård. Nu finns alla möjligheter för Region Norrbotten att forma och ställa…

Läs mer

Kortsiktigt och ansvarslöst av regionledningen

Samtliga 55 medarbetare som arbetar med vårdnära service på Sunderby och Kalix sjukhus är informerade om att verksamheten ska avvecklas, fackliga förhandlingar är genomförda och slutade i oenighet.

Vårdnära service avlastar sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningarna genom att bland annat dela ut mat, städa, bädda och sköta transporter. Vårdnära servicemedarbetare vid akuten på Sunderby Sjukhus vittnar om att de går mellan 20 000–25 000 steg per arbetspass. Steg som nu istället ska fördelas på den kvarvarande personalen. Vi socialdemokrater tycker att det är…

Läs mer
facebook Twitter Email