Region

Nu krävs mod och handling

Ingen vet idag hur utvecklingen kommer att bli för pandemin, Corona Covid-19 som drabbat hela världen. Det är idag för tidigt att veta vad som varit den rätta strategin för att begränsa spridningen men det är ytterst angeläget att följa utvecklingen.

Vi behöver på olika sätt möta de reaktioner och situationer som kan uppstå för att se möjliga insatser. Det handlar om att titta på sjukvårdens otroliga förmåga att ställa om när det behövs och hantera behov på nya sätt. Följa och analysera brister som uppstår men också ta tillvara på innovativa lösningar. Vi kan än…

Läs mer

Kompensera för kollektivtrafikens kostnader

Coronakrisen har lämnat få delar av Region Norrbotten opåverkade. Allt från besöksnäringen till handeln har i vår region sett stora utmaningar. Det gäller även kollektivtrafiken. Sedan i mars har vi sett minskat resande för Länstrafiken, trafiken har fortsatt rulla och målet har varit att upprätthålla trafiken.

De flesta verksamheter kör på grund av statliga riktlinjer där det är möjligt, full trafik som del av vår samhällsinsats. Samtidigt uppmanas resenärer att undvika kollektivtrafiken. Det har inneburit ett resandetapp som saknar motstycke i vår historia. På kort tid har länstrafiken förlorat fler än varannan resenär. Här i Norrbotten har regional kollektivtrafiken sett ett resandetapp…

Läs mer

Covid-19 tvingar fram omprövningar

Jag tycker det är svårt i denna stund att kunna förutse hur vi och Norrbotten kommer att påverkas av denna pandemi, covid-19. Men vi kommer med största sannolikhet att ompröva en hel del som vi tagit som självklart.

När det blir kris så prövas många av våra vanor, hur vi förhåller oss till sådant som vi tar som självklart men det gör också att vi i större utsträckning ser varandra. Solidariteten ökar och vi är beredda att ställa upp och hjälpa varandra, en kris tar fram det goda inom oss. Men det blir också…

Läs mer

Norrbotten behöver en långsiktig och hållbar Primärvårdsreform

Regeringen har tillsammans med samverkanspartierna tagit fram en inriktning för en långsiktig primärvårdsreform. De övergripande målen handlar om att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. Vården ska finnas nära och där när du behöver den och ingen ska behöva vårdas på sjukhus i onödan.

Den lagrådsremiss som nu finns innehåller bland annat förslag på en moderniserad definition av primärvård och ett nationellt grunduppdrag för primärvården. Planeringen är att ytterligare steg kommer att tas under mandatperioden. Reformeringen av primärvården handlar inte bara om en enda proposition, utan om flera. Det handlar om ett stort arbete i regioner och kommuner. Regeringen…

Läs mer

Mer resurser till vård, skola och omsorg

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. Coronakrisen drabbar nu hela samhället i en snabb takt, och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet.

Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Sjukvårdspersonalen gör dagligen heroiska insatser i kampen mot viruset. Lärare ställer om snabbt för att kunna undervisa på distans. Medarbetare inom omsorgen tar hand om våra äldre när vi inte kan hälsa på dom. Vården, skolan och omsorgen är kärnan i det starka samhället. I…

Läs mer
facebook Twitter Email