Region

Socialdemokraterna kräver att revisorerna får göra en krisgenomlysning

I samband med regionfullmäktige ställer regionrådet i opposition Anders Öberg en enkel fråga till Kenneth Backgård om han ser behovet av att göra en krisgenomlysning av Region Norrbottens hantering av Coronapandemin.

– Vi är fortfarande mitt uppe i pandemin men trots det tycker vi Socialdemokrater att det är angeläget att en det görs en grundlig analys för hur Region Norrbotten valt att hantera och organisera Coronapandemin, säger Anders Öberg. – Det är viktigt att vi tar lärdom nu för att ha ännu bättre beredskap när oväntade…

Läs mer

Oro för att regionledningen utnyttjar Coronapandemin för att privatisera

Nästa vecka är det regionfullmäktige och Socialdemokraterna har lämnat in en interpellation för att få svar på frågan om vad regionledningen egentligen menar när de mitt under pågående pandemi öppnar upp för att anlita privata vårdföretag för att komma ikapp med den vårdskuld som uppstått på grund av inställda operationer.

– Jag vill börja med att poängtera att vårdens medarbetare har gjort otroliga insatser för att ställa om verksamheten i denna brinnande kris och därför borde politiska diskussioner om privatiseringar eller ej få vänta men eftersom rapporter från media talar sitt tydliga språk måste dessa frågor ställas redan nu, konstaterar Johannes Sundelin, ledamot i regionfullmäktige….

Läs mer

Fler behöver ges möjlighet att testas för Covid-19 i Norrbotten

Under den senaste veckan testades ca 900 personer i Norrbotten med PCR metoden. För att nå upp till det nationella målet borde drygt 2500 tester ha genomförts.

Tester genomförs på de som tillhör prioriteringsgruppen, de som har tydliga symtom och som läggs in på sjukhus, personer på särskilt boende eller inom hemsjukvården och hemtjänst. – Jag möter i mitt uppdrag många som idag inte ges möjlighet att testas utan uppmanas att bara stanna hemma. Nu behöver vi börja testa fler och framförallt…

Läs mer

Nu krävs mod och handling

Ingen vet idag hur utvecklingen kommer att bli för pandemin, Corona Covid-19 som drabbat hela världen. Det är idag för tidigt att veta vad som varit den rätta strategin för att begränsa spridningen men det är ytterst angeläget att följa utvecklingen.

Vi behöver på olika sätt möta de reaktioner och situationer som kan uppstå för att se möjliga insatser. Det handlar om att titta på sjukvårdens otroliga förmåga att ställa om när det behövs och hantera behov på nya sätt. Följa och analysera brister som uppstår men också ta tillvara på innovativa lösningar. Vi kan än…

Läs mer

Kompensera för kollektivtrafikens kostnader

Coronakrisen har lämnat få delar av Region Norrbotten opåverkade. Allt från besöksnäringen till handeln har i vår region sett stora utmaningar. Det gäller även kollektivtrafiken. Sedan i mars har vi sett minskat resande för Länstrafiken, trafiken har fortsatt rulla och målet har varit att upprätthålla trafiken.

De flesta verksamheter kör på grund av statliga riktlinjer där det är möjligt, full trafik som del av vår samhällsinsats. Samtidigt uppmanas resenärer att undvika kollektivtrafiken. Det har inneburit ett resandetapp som saknar motstycke i vår historia. På kort tid har länstrafiken förlorat fler än varannan resenär. Här i Norrbotten har regional kollektivtrafiken sett ett resandetapp…

Läs mer
facebook Twitter Email