Nya verktyg för att unga snabbt och enkelt ska få hjälp

Vi behöver ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför är barn och ungas psykiska hälsa en högt prioriterad fråga för oss socialdemokrater. Det duger inte att det ser ut som det gör idag, att den psykiska ohälsan bland unga ökar, med otrygghet som grogrund. Vi måste vända utvecklingen.

Många barn och unga upplever att det är enklare att söka stöd och hjälp digitalt än att uppsöka den fysiskt. För att förbättra tillgängligheten, öka kunskapen bland barn och unga samt sänka trösklarna till vården vill vi göra det möjligt för barn och unga i hela Norrbotten att söka vård och få professionellt stöd via en digital plattform.

Vi vill utveckla appen Ung i Norr, där du som är under 26 besöka ungdomsmottagningen online, till att vara en digital vårdtjänst för alla unga i Norrbotten. Via ett videosamtal kan du bland annat ställa frågor om bland annat hälsa, preventivmedel, abort och könssjukdomar.

facebook Twitter Email