Socialdemokraterna säger nej till vinster i välfärden

Vid regionstyrelsens sammanträde beslutade den styrande majoriteten att kompensera privata vårdgivare för de regiondriva hälsocentralernas överskridande av sin vårdpeng, Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Att Kenneth Backgård frivilligt ger en bonus till privata vårdgivare med skattemedel istället för att investera i den egna verksamheten är bara en del i den högerpolitik han företräder, konstaterar Anders Öberg och fortsätter, Sjukvårdspartiet är ett borgerligt pari som vurmar för privatiseringar och vinster i välfärden, det kommer att bli allt mer uppenbart under mandatperioden.

Flertalet av de hälsocentraler som drivs av regionen har ett negativt resultat. Kompensationen som nu ska utgå till de privata vårdgivarna motsvarar den genomsnittliga nivån för de regiondrivna hälsocentralernas överskridande av sin vårdpeng totalt 6,1 miljoner kronor.

– När möjligheten kom att ta bort kompensationen till de privata vårdgivarna valde vi från den tidigare majoriteten att göra det. Vi Socialdemokrater tycker inte att skattemedel ska användas på det sättet utan valde att prioritera den egna verksamheten.

– I ett läge där delar av primärvården har det extremt tufft och vi ser att vi behöver stärka upp tillgängligheten ordentligt väljer regionledningen att dela ut 6,1 miljoner kronor i bonus till 4 privata hälsocentraler som redan klarar sin ekonomi, det är att hantera skattemedel ansvarslöst, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd i opposition
070-609 35 63

 

facebook Twitter Email