Norrbotten behöver en långsiktig och hållbar Primärvårdsreform

Regeringen har tillsammans med samverkanspartierna tagit fram en inriktning för en långsiktig primärvårdsreform. De övergripande målen handlar om att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. Vården ska finnas nära och där när du behöver den och ingen ska behöva vårdas på sjukhus i onödan.

Den lagrådsremiss som nu finns innehåller bland annat förslag på en moderniserad definition av primärvård och ett nationellt grunduppdrag för primärvården. Planeringen är att ytterligare steg kommer att tas under mandatperioden.

Reformeringen av primärvården handlar inte bara om en enda proposition, utan om flera. Det handlar om ett stort arbete i regioner och kommuner. Regeringen skjuter också till pengar för det: 3 miljarder kronor under 2020.

– Förslaget till lagrådsremiss från den socialdemokratiskt ledda regeringen är en utveckling i helt rätt riktning och ett tydligt uppdrag till regionerna att påbörja omställningen till en vård utifrån patientens behov, säger Anders Öberg.

– Det kommer en tid efter coronakrisen då vi kan använda erfarenheter utifrån dagens situation och de arbetssätt som nu prövas som skulle kunna stärka primärvården. Inte minst för att uthålligt säkra en bra och trygg vård för våra äldre med kroniska och komplexa vårdbehov. Det är primärvården som har bäst förutsättningar att erbjuda både nära vård till patienter och hantera komplexa sjukdomstillstånd.

Socialdemokraterna lovade väljarna i valet att stärka patientens rätt till en fast läkarkontakt, som ska finns i primärvården men ha ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård. Det handlar om en kommande lagförändring.

– Jag hoppas att regionledningen i Norrbotten tar detta förslag och uppdrag på allvar och att vi nu ställer om så att vi skapar trygghet och ger norrbottningarna möjlighet till en fast läkarkontakt vid länets hälsocentraler.

För mer information:

Anders Öberg, Regionråd i opposition
070-609 35 63

facebook Twitter Email