Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Regionledningen tar inte jämställdheten på allvar

Vid senaste regionfullmäktige framkom det tydligt att den nya regionledningen inte tar jämställdhetsarbetet på allvar och att de inte anser att jämställdheten är en prioriterad fråga, olyckligt tycker vi Socialdemokrater.

Region Norrbotten har under ett antal år årligen tagit fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete som sedan följs upp och rapporteras i en jämställdhetsrapport, något de nu från och med 2019 avser att sluta med. Jämställdheten ska istället integreras i den ordinarie verksamheten och rapporteringen, något vi befarar kommer att innebära en tillbakagång för jämställdhetsarbetet….

Läs mer

Ta kampen mot din gubbe

Gubben gillar att stå i centrum, älskar uppmärksamheten, går igång på att tala om för andra hur saker är. Gubben engagerar sig inte så mycket i andra eftersom han har fullt upp med sig själv.

Han ser till att hamna i strålkastarens sken. Avbryter, hyssjar, höjer rösten och tar sig friheten att förklara för andra som redan har förstått. Han har invändningar, utmanar, sätter sig över, håller tal och bara måste ta sista ordet – vinna över den andre – även om den andre inte säger emot. Gubben bor inom…

Läs mer

Norrbotten är ett län att vara stolt över

Vi behöver bli fler i Norrbotten och jag tar mitt ansvar för det genom att välkomna hit både en man uppvuxen i Tyresö, Stockholm, och ett barn som mest troligt kommer födas i Gällivare.

Att detta skulle möta reaktioner, väntade jag mig. Däremot var jag inte beredd på typen av reaktioner som framför allt har mött mig när jag berättat om vad som komma skall. Den absoluta förvåningen och överraskningen över att han ska flytta hit. Avståndet mellan Kiruna och Stockholm är mig veterligen ganska exakt lika långt som…

Läs mer

Regionledningen tar inte jämställdheten på allvar

Vid dagens regionfullmäktige meddelade majoriteten att den årliga jämställhetsrapport som regionen tagit fram ska upphöra, något som Anders Öberg regionråd i opposition, är starkt kritisk till.

– Norrbotten behöver mer jämställdhet, inte mindre. När Kraftsamling som vi genomförde under åren 2011–15 sammanställdes så visade samtalen väldigt tydligt att jämställdhet och förmågan att locka unga kvinnor att både stanna kvar i och flytta till Norrbotten kommer att vara helt avgörande för Norrbottens utveckling, säger Anders Öberg, regionråd i opposition. Socialdemokraterna anser att regiondirektören…

Läs mer

Vem vill egentligen vara en bankomat?

Det finns få saker som triggar mig och gör mig så irriterad som verklighetsfrånvända Stockholmsmoderater som gör allt för att skapa motsättningar med Norrbotten. Ja, oftast med hela Norrland om man ska vara korrekt. I fredags, samma dag som regeringen skickade ut ett nytt förslag till skatteutjämningssystem mellan kommuner och regioner på remiss, slog Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande i Stockholm, fast att ”Stockholmarna inte kan vara landets bankomat”.

Bankomat? Det är ju så man får migränanfall som norrbottning med vetskapen vad vårt län dagligen producerar och under årtionden producerat av såväl järnkraft som hjärnkraft och andra naturtillgångar. Egentligen borde det inte trigga mig. Jag är luttrad. Stockholmsmoderaternas syn på världen utanför tullarna har inte förändrats de senaste 20 åren sedan jag själv var…

Läs mer
facebook Twitter Email