Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Jag svär över den stängda gränsen

Det föddes en del tullbarn i Haparanda på 1980-talet. Jag är ett av dem. Jag minns den storslagna tullbyggnaden. Den stora entrén, det mutterformade bevakningsrummet och glasskåpet med underliga fynd, såsom ormskinn och elfenben.

År 1995 gick Sverige med i EU. Tullverksamheten drogs ner och gränsen blev friare. Jag tänkte aldrig på Finland när jag var liten. Att det var ett annat land alltså. Torneå var en del av Haparanda och tvärtom. Sedan gränsen drogs 1809 har vi i Tornedalen försökt utplåna den. Vårt folk har alltid samarbetat, hjälpts åt och…

Läs mer

Oro för att regionledningen utnyttjar Coronapandemin för att privatisera

Nästa vecka är det regionfullmäktige och Socialdemokraterna har lämnat in en interpellation för att få svar på frågan om vad regionledningen egentligen menar när de mitt under pågående pandemi öppnar upp för att anlita privata vårdföretag för att komma ikapp med den vårdskuld som uppstått på grund av inställda operationer.

– Jag vill börja med att poängtera att vårdens medarbetare har gjort otroliga insatser för att ställa om verksamheten i denna brinnande kris och därför borde politiska diskussioner om privatiseringar eller ej få vänta men eftersom rapporter från media talar sitt tydliga språk måste dessa frågor ställas redan nu, konstaterar Johannes Sundelin, ledamot i regionfullmäktige….

Läs mer

Oundviklig utbildningsskuld

Solen står snett över Älvsbyn en eftermiddag i slutet på maj. Det har varit riktigt försommarvarmt i många dagar vid det här laget. I entrén till en spöklikt tom gymnasieskola väntar skolkuratorn på mig. Vi kopplar upp oss vid varsin skärm i rummen intill varandra och ansluter till ett samtal med skolmänniskor från hela landet. Det är vi socialdemokrater i utbildningsutskottet som bjudit in skolpersonal runt om i landet för att få veta mer om hur läget är i skolorna.

Specialpedagogen från mellansverige inleder med att berätta om hur de ställde om hela gymnasieskolan hon jobbar på till distansundervisning med 1,5 dygns varsel. ”Först var det panik, fast vi var ju tvungna att låtsas att allt var lugnt.” Och ändå resultat långt över vad som kunde förväntas. Skolkuratorn i rummet bredvid mitt bidrar med slutsatsen…

Läs mer

Fler behöver ges möjlighet att testas för Covid-19 i Norrbotten

Under den senaste veckan testades ca 900 personer i Norrbotten med PCR metoden. För att nå upp till det nationella målet borde drygt 2500 tester ha genomförts.

Tester genomförs på de som tillhör prioriteringsgruppen, de som har tydliga symtom och som läggs in på sjukhus, personer på särskilt boende eller inom hemsjukvården och hemtjänst. – Jag möter i mitt uppdrag många som idag inte ges möjlighet att testas utan uppmanas att bara stanna hemma. Nu behöver vi börja testa fler och framförallt…

Läs mer

Framåt för en friskare sjukförsäkring

Vi lever i ett samhälle där det är möjligt att klara sig själv. Vi tar för givet att vi ska kunna flytta hemifrån senast när vi lämnat gymnasiet bakom oss och att vi därefter ska vara helt självförsörjande.

Vi tar ansvar för våra egna handlingar och det är vi som är ansvariga för våra egna liv och framför allt hur vi väljer att se på livet. Genom att göra rätt val, kan vi se fram emot en tillvaro som är rätt bekväm och trivsam. Väljer vi att utbilda oss kan vi få stimulerande…

Läs mer
facebook Twitter Email