Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Posten behöver komma oftare än försämringarna

I Norrbottens glesbygd finns hushåll som inte har postutdelning alla dagar eller som har mycket långa avstånd för att få sin post. Det påverkar möjligheten att bo och verka i hela landet påtagligt negativt.

Därför föreslår länets socialdemokratiska riksdagsledamöter i en gemensam motion till riksdagen att postservicen i hela landet ska säkras och stärkas. – Näthandeln ökar stadigt och tillgången till vanlig postutdelning borde kunna ses som en helt grundläggande service som alla boende i vårt land ska kunna förvänta sig. Trots det är verkligheten en helt annan. För…

Läs mer

S-ledamöterna föreslår förändringar i strandskyddet

Länets socialdemokratiska riksdagsledamöter föreslår i en gemensam motion till riksdagen en ändring av strandskyddsreglerna så att de möjliggör för byggande i strandnära områden i glesbygd.

Under 2009 och 2010 ändrades strandskyddsreglerna för att bland annat göra det lättare att bygga strandnära i glesbygdsområden. När den nya lagen trädde i kraft 1juli 2009 var förhoppningarna stora. Den nya lagen skulle ge mer utrymme för regionalt- och lokalt anpassade bedömningar. I de delar av Sverige där det finns gott om stränder och…

Läs mer

Norrbottens ombud till partikongressen 2019

Socialdemokraternas 40:e ordinarie kongress äger rum den 22–24 mars 2019 på Conventum i Örebro och samlar totalt 350 ombud från hela landet. Norrbottens 17 ombud ska ta ställning till, diskutera och påverka i huvudsak följande teman: utbildning, kompetensförsörjning och omställning samt partiet som organisation.

När partiet samlas till den 40:e ordinarie partikongressen har det gått ett halvår sen de allmänna valen i september 2018, och det återstår två månader till valet till Europaparlamentet. Kongressen blir en viktig samling, där organisationen får möjlighet att komma samman efter ett valår och ladda om inför ytterligare en valrörelse. En kongress som genomförs…

Läs mer

Mansdagen är ingenting att fira

Det är naturligt att jämställdhetsdebatten oftast kretsar kring flickor och kvinnor. Det är den halvan av samhället som fått stå tillbaka såväl i dåtid som i nutid. Det är kvinnor som alltför ofta underordnas män och betalar priset för ojämställdheten. Med lägre löner, sämre villkor på arbetsmarknaden, högre sjukskrivningar och sunkiga pensioner för att nämna något.

Såklart sker framsteg och med en politisk målmedvetenhet tar vi kliv för kliv bort från det ojämställda. Skrotandet av stupstocken i sjukförsäkringen, en ytterligare vikt månad i föräldraförsäkringen och samtyckeslagstiftningen som gör allt icke frivilligt sex olagligt. Dessa är alla viktiga reformer som bidrar till ett bättre samhälle. Samtidigt förvånas jag gång på gång av…

Läs mer

Socialdemokraterna prioriterar den nära vården

Den här veckan fattar regionfullmäktige beslut om finansplanen och hur de nära 9 miljarder kronor som Region Norrbotten förfogar över ska fördelas. Socialdemokraterna prioriterar mer resurser till hälsocentralerna, införande av äldremottagningar och satsningar på den egna personalen Kort sagt, våra förslag prioriterar den nära vården.

Vi vill fortsätta och prioritera hälsocentralerna och förslaget som finns i finansplan är en satsning på drygt 45 miljoner för att stärka den nära vården. Till skillnad från Kenneth Backgård och Sjukvårdspartiet vill vi inte återgå till tidigare system där skattemedel delas ut i efterskott till dem som inom ramen för etableringsrätten startat hälsocentraler och…

Läs mer
facebook Twitter Email