Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Vi lyssnar faktiskt på folket

Det är fint med demokrati. I helgen stötte jag ihop med två pojkar, nio år gamla. De vill ha en skatepark i byn där vi bor. De samlar in namnunderskrifter för att visa att det finns många i byn som vill samma.

Kanske kan de få vuxna beslutsfattare, varav de flesta aldrig stått på en skateboard, att förstå vilken dröm det vore om de hade den där samlingsplatsen. Jag är en av alla de folkvalda som valt att engagera mig för att jag tror att det är möjligt att göra samhället bättre än vad det är. Jag…

Läs mer

Regionens kostnadsutveckling skenar

Under nästa vecka är det regionfullmäktige och den nya ledningen för region Norrbotten presenterar sin första strategiska plan. En plan som egentligen inte säger någonting nytt eller visar på någon riktning för hur de vill styra regionen kommande år, det är anmärkningsvärt.

I debatten ser vi däremot redan nu att ledningen vill lägga skulden på oss för att inte ha hanterat frågan om ekonomin tillräckligt kraftfullt under vårt styre. Med anledning av det vill jag påminna er om några saker. Under föregående mandatperiod såg vi definitivt allvaret med den ekonomiska utvecklingen och vidtog en rad åtgärder för…

Läs mer

Vi säger nej till ordningsomdömen i skolan

Det är en riktigt dålig idé att skolan ska införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande. Det kommer att gå ut över lärarna som behöver mindre, inte mer, administrativa uppgifter.

Dessutom finns det ingen forskning att luta beslutet på. Därför har vi hela tiden motsatt oss detta i riksdagen, från den första behandlingen i riksdagens utbildningsutskott till beslutet i riksdagens kammare torsdagen den 2 maj, då vi röstade nej. Tyvärr förlorade vi den fighten då den borgerliga majoriteten tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom detta. Att…

Läs mer

Minns att det är vår stund på jorden

Jag förvånas över vad sociala medier gör med oss. För jag vill tro, eller i alla fall hoppas för mänsklighetens överlevnad, att det är just formatet som får vissa vuxna att visa upp sig från sin sämsta sida. Inte alltid, men oftast män som upprörda spyr ut sitt hat och sprider sin skit på nätet.

Få saker, om ens något, går fritt. Säg bara Greta Thunberg och det rent av självantänder på vissa håll. Visst, en ung driven tjej som säger att vi vuxna inte tar vårt ansvar kan så klart kännas besvärande. Än mer när hon inte längre är ensam utan följs av miljontals andra i en världsomspännande rörelse….

Läs mer

Rösta för ett Europa som sätter vanligt folk främst

Socialdemokraterna vill ha ett EU som löser problem i människors vardag. EU ska stå på vanligt folks sida. Söndagen den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Vårt land är en del av EU och de beslut som fattas i parlamentet är viktiga för oss i Sverige och alla andra medlemsländer.

EU ska fokusera på att leverera lösningar på de utmaningar som människor upplever här och nu: Hotet från högerextremismen, klimathotet och rättvisa arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning i jobbet. Arbetet ska vara säkert och arbetsmiljön god. Det EU som byggt fred, skapat välstånd och bekämpat extremism är hotat. Högerextremister runt om i Europa…

Läs mer
facebook Twitter Email