Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Nu krävs förbättrade villkor för omställning

När det gäller möjlighet till grön omställning har Norrbotten sämre förutsättningar än riket på ett par punkter, det visar en rapport länets socialdemokratiska riksdagsledamöter tagit fram. Det handlar om tillgången till bredband och möjligheten att ladda bilen via publika laddpunkter.

Målsättningen i regeringens bredbandsstrategi är att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Den årliga kartläggningen Post- och telestyrelsen (PTS) genomför visar att Norrbotten med 78,46 % är långt ifrån att klara det målet och dessutom att skillnaden i förhållande till Västerbottens 85,70 % är…

Läs mer

Oacceptabla skillnader i möjlighet till eftergymnasiala studier

Under våren har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten tagit fram ett antal rapporter för att se hur länet står sig nationellt när det gäller bland annat utbildning, arbetsmarknad och ekonomi.

Skolan i Norrbotten mäter sig väl i de allra flesta perspektiv i förhållande till riket. Vi har högre lärartäthet i grundskolan än riket i stort och det har ökat över tid, det är fler än snittet som klarar kunskapsmålen i årskurs 9 och går vidare till gymnasiestudier och dessutom är det en högre andel elever…

Läs mer

Är du den vi söker?

Socialdemokraterna i Norrbotten rekryterar två nya medarbetare - en kommunikationsombudsman och en studie- och organisationsombudsman. Urval och intervjuer sker fortlöpande. Varmt välkommen med din ansökan!

Socialdemokraterna i Norrbotten är en modern folkrörelseorganisation med syfte att organisera medlemmar och sympatisörer som delar våra värderingar och att bedriva politiskt arbete i länet. Socialdemokraterna i Norrbotten är ett av Sveriges största partidistrikt med 14 arbetarekommuner. Arbetarekommunerna är i stort självständiga med egen fungerande verksamhet, men partidistriktet har rollen att utbilda och samla länets…

Läs mer

Nu krävs investeringar i bredband

Under våren har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tagit fram ett antal rapporter för att se hur Norrbottens står sig nationellt när det gäller bland annat arbetsmarknad, ekonomi och klimat.

När det gäller den gröna omställningen har Norrbotten sämre förutsättningar än riket på ett par punkter, det handlar om tillgången till bredband och möjligheten att ladda bilen via publika laddpunkter. Målsättningen i regeringens bredbandsstrategi är att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Den årliga…

Läs mer

Oacceptabla skillnader i möjlighet till eftergymnasiala studier

Under våren har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna tagit fram ett antal rapporter för att se hur Norrbottens står sig nationellt när det gäller bland annat arbetsmarknad, ekonomi och klimat.

Skillnaderna visade sig, i de flesta fall, vara relativt små och på det stora hela klarar Norrbotten sig väl i ett nationellt perspektiv. Det finns dock ett par områden där Norrbotten sticker ut negativt och där det krävs förändringar. När det gäller studier fram till avslutat gymnasium klarar sig Norrbotten väl i allt ifrån lärartäthet…

Läs mer
facebook Twitter Email