Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Kostnadsutjämning för ökad jämlikhet

I Idag har riksdagen fattat beslut om ett nytt system för kostnadsutjämning. Utjämningen kommer att förstärkas och större hänsyn tas till gles bebyggelse och socioekonomiska faktorer som kort utbildning, låg inkomst och ohälsa.

-Vi behöver jämna ut de ojämlikheter som finns i välfärden i dag, mellan olika delar av landet. Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och landsting när människor inte får bättre service. Vi vill att Sverige ska hålla ihop. Oavsett var du bor ska du kunna lita på att välfärden finns där…

Läs mer

Politiska dokument

Här hittar ni Socialdemokraternas förslag till styrande dokument för Region Norrbotten så som strategiska planer och finansplaner.

Socialdemokraternas förslag till finansplan 2020-2022 (003) Socialdemokraternas förslag till Strategisk plan 2020-2022

Läs mer

”Att vilja ha allt”-samhället oroar

I want it all, I want it all, I want it all – and I want it now. Den välkända Queen-låten äntrar min hjärna när jag digitalt bläddrar igenom SOM-institutets rapport för 2019, om hur den svenska allmänheten ser på olika politiska förslag.

Enligt rapporten vill svensken i gemen ha en väl utbyggd offentlig sektor, mer jämställdhet och mindre inkomstskillnader. Samtidigt röstar en majoritet på partier som uttalat arbetar mot just dessa frågor, vilket också urvalet av deltagare i undersökningen gör. Det här går igen på andra platser än vid institutet hos Göteborgs universitet. Vi kan se att…

Läs mer

Jämlik vård och ordning på finanserna

Sjukvårdens utveckling går rasande fort och det gäller för oss politiker att hela tiden ligga i framkant och vara modiga för att klara de förändringar som behövs för att även i framtiden kunna leverera en jämlik sjukvård av högsta kvalitet till norrbottningarna.

I veckan debatteras finansplanen i regionfullmäktige och Socialdemokraterna lyfter fram tolv strategiska prioriteringar under den kommande planperioden. En jämlik vård Vården ska vara jämlik, oavsett klass eller kön ska du ha samma möjlighet till en god hälsa, dessutom ska det givetvis finnas offentligt finansierad vård i alla kommuner. Ett jämställt Norrbotten Ett återinförande av jämställdhetsrapporten…

Läs mer

Rapport om en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik

Elin Ylvasdotter från Tankesmedjan Tiden har skrivit en rapport om en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik för nu- och framtid.

Rapporten presenterades vid ett seminarium under våra gemensamma Framtidsdagar helgen den 26-27 oktober och kommer att vara en del i att utveckla vår politik inför valet 2022. Den syftar till att på ett övergripande och ideologiskt sätt analysera hur den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken kan se ut givet de utmaningar vi står inför idag samt ger förslag…

Läs mer
facebook Twitter Email