Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har varit en prioriterad fråga för regeringen både under nuvarande och den…

Läs mer

En tryggare sjukförsäkring

Regeringen tar nu nästa steg i att stärka upp sjukförsäkringen. Det handlar om flera förslag som syftar till att öka tryggheten för den som blir sjuk. Inkomsttaket i sjukförsäkringen ska höjas från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. Förslagen omfattar sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist…

Läs mer

Fullt fokus på jobben

Regeringen föreslår flera stora satsningar på jobben i den kommande höstbudgeten. Fler ska komma i sysselsättning genom studier och arbete.

Under tisdagen presenterade regeringen en rad nya förslag inom arbetsmarknadsområdet. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig starkt och fler kommer i arbete, samtidigt som det finns grupper som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. Därför föreslår regeringen förstärkningar på totalt 8 miljarder kronor. Satsningarna innefattar flera olika områden. Det handlar dels om förstärkningar av Arbetsförmedlingen,…

Läs mer

Ökad trygghet för äldre

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre.  En ny trygghetspension föreslås för dem slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Så här kommenterar Fredrik Lundh Sammeli (S), norrbottnisk riksdagsledamot och ledamot i Pensionsgruppen, den nya pensionen.

-Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. Dagens besked från regeringen innebär att den som slitit ut sig i arbetslivet och inte kan arbeta ända till pensionen får en tryggare vardag, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot, S. -Alla som kan jobba ska jobba, men det är inte mer än rimligt att det också…

Läs mer

Om rätten till en fast kontakt i vården

Anders Öberg (S) är regionråd i opposition.

Vi är nog många som redan nu börjar längtar efter nästa sommar och de ljusa nätterna, men sommaren innebär också en stor prövning för sjukvården på sjukhus, ambulansen och hälsocentralerna. Samma utmaning ser vi också den omsorg och sjukvård som ges av kommunerna. Under sommaren har vi läst om läget i sjukvården i media. En situation…

Läs mer
facebook Twitter Email