Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Nu förbättras och utvecklas fjärr- och distansundervisningen

Idag föreslår regeringen ändringar i skollagen för att förbättra och utveckla fjärr- och distansundervisningen, en seger jublar riksdagsledamot Linus Sköld som är en av de som drivit på i frågan.

Fjärrundervisning är att ge undervisning av behöriga lärare i realtid till elever som befinner sig på en annan plats. De nya förändringarna kommer underlätta på landsbygden och möjliggöra undervisning i ämnen där elevantalet är för litet eller när en behörig lärare saknas. – Norrbotten som län är extra utsatt när det gäller bristen på lärare….

Läs mer

Vi mår bättre av ett rikt kulturliv

Blir du riktigt sjuk eller är med om en allvarlig olycka behöver du en sjukvård som har tillräckligt med resurser i form av medarbetare, teknisk utrustning och lokaler. Du vill att vården använder standardiserade vårdförlopp, följer socialstyrelsens riktlinjer för att göra rätt i det akuta skedet och har rutiner för den efterföljande vården.

Men under tiden du ska rehabilitera dig för att återgå till vardagen kommer tillgången till böcker, film, musik och konst ge dig annat att tänka på och hjälpa till att låta tiden läka såren. Men om du nu inte är sjuk behöver du då kultur? Ja, det är bekräftat att kultur både påskyndar rehabilitering och…

Läs mer

Äntligen kommer Digitalen, efter initiativ från förra mandatperioden

Den 27 februari lanseras och öppnas möjligheten till en kontakt med sjukvården via webben i Norrbotten. Den kallas ”Digitalen”

– Vi ser nu att den beställning vi gjorde till verksamheten under förra mandatperioden äntligen blir verklighet och ger norrbottningarna en ingång till vården via sjukvårdsrådgivningen 1177, inleder Anders Öberg, regionråd i opposition. – Det här är en väldig efterlängtad lösning som ökar tillgängligheten och ger fler möjlighet att få ett möte med sjukvården på…

Läs mer

Krafttag för ökad studiero och trygghet i skolan

Studiero och trygghet i skolan är grunden för att alla barn ska lyckas och nå framgång. Socialdemokraterna tar nu det första steget för en nationell plan för ökad studiero och trygghet så att skolans personal lättare kan ingripa och agera för ordning och reda i klassrummet.

– Skolan ska ha höga förväntningar på alla elever men mer behöver göras för att alla elever ska vara trygga i skolan och lära sig mer, Därför tar den S-ledda regeringen nu ta fram en nationell plan för studiero och trygghet, säger Linus Sköld, riksdagsledamot med placering i utbildningsutskottet. Den nationella planen var en del…

Läs mer

Arbetsförmedlingskontoren i Pajala och Jokkmokk får fast bemanning

Vid dagens sammanträde har Arbetsförmedlingens styrelse beslutat att arbetsförmedlingskontoren i Pajala och Jokkmokk fortsatt kommer att ha fast bemanning. Kontoren kommer få fast personal bland annat för att kunna möta arbetssökande som behöver det och för att samverka med kommunen och andra aktörer.

– Regeringen har varit tydlig med att Arbetsförmedlingen ska säkerställa myndighetens lokala närvaro. Beslutet om fast bemanning vid kontoren i Pajala och Jokkmokk visar att myndigheten jobbar konkret efter de riktlinjerna. Det här är ett viktigt steg för att återskapa en närvarande arbetsförmedling i länets alla delar, kommenterar socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli. Riksdagens…

Läs mer
facebook Twitter Email