Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Stor satsning på landsbygden

Idag presenterade den S-ledda regeringen en rad satsningar för oss som bor utanför storstäderna, välbehövligt och välkommet enligt Socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli.

– Tittar man på Tv-nyheterna eller läser en rikstäckande tidning kan man lätt tro att allt kretsar kring Stockholm och att det bara är där det finns problem och utmaningar, så är det givetvis inte men de utmaningar som finns i mer glest befolkade områden är ofta av en annan karaktär och får inte alls…

Läs mer

Kenneth Backgård sviker sina vallöften

I valrörelsen för drygt ett år sedan lovade Sjukvårdspartiet och Kenneth Backgård att det skulle finnas OBS-platser i länets alla kommuner. Nu har det gått ett år och istället för att öppna fler ser vi istället att OBS-platser stänger.

Tidigare i veckan rapporterade Piteå-Tidningen att de sex OBS-platserna i Arvidsjaur som hållit stängt under sommaren inte kommer att återöppnas under hösten på grund av personalbrist utan tidigast efter årsskiftet. Sedan tidigare har de tre OBS-platserna i Arjeplog stängt och Arjeplogsborna har hänvisats till Arvidsjaur. – Att det skulle finnas OBS-platser i samtliga kommuner i…

Läs mer

Sveriges äldre har rätt till välfärd av hög kvalitet

Vi blir fler äldre och vi blir friskare i Sverige. Det är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle. De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden. Det är möjligt om vi gör det tillsammans, hittar gemensamma lösningar som steg för steg utvecklar samhället. Det är så vi har byggt Sverige. Det är så vi ska utveckla det vidare.

Välfärden är en oerhört stor omfördelande kraft. Det är från den det Sverige vi känner utgår. Vi betalar in under våra arbetsår och får tillbaka när det behövs. När vi är barn, när vi utbildar oss. När vi blir sjuka – och när vi blir äldre. En stor vinst för välfärden och folkhälsan är att…

Läs mer

Högre kunskaper och ökad jämlikhet i skolan

I dagarna tar sommarlovet slut och 1,5 miljoner elever börjar skolan. För några är det extra pirrigt att börja den allra första dagen i förskoleklassen. För andra inleds sista året på gymnasiet, och plötsligt står man på tröskeln till vuxenlivet. Men oavsett årskurs är det alltid skolans kunskapsuppdrag som ska stå i centrum.

Så har det tyvärr inte alltid varit. Under alltför lång tid har samhället inte varit starkt nog att bryta med låga skolresultat, växande ojämlikhet, lärarbrist och bristande studiero. Det är fortfarande många barn som inte lär sig läsa, skriva och räkna ordentligt. Lektioner störs av mobilspel och sociala medier. Pengar som ska gå till skolan…

Läs mer

Stoppa droghandeln

Att öka tryggheten i samhället är en av statens viktigaste uppgifter. Öppen droghandel är ett problem i många av landets kommuner. Droghandeln göder gängen och skapar otrygghet för vanligt folk. Genom att stoppa droghandeln skärs finansieringen av och så kan vi knäcka gängkriminaliteten.

 Tillgången och missbruket av narkotika är ett stort samhällsproblem – det skördar liv, splittrar familjer och göder den organiserade brottligheten. Droghandeln utgör en stor del av den gängkriminalitet vi ser idag och leder till skjutningar och våldsbrott, i synnerhet i de särskilt utsatta områdena. Ingen stadsdel ska förlamas av kriminalitet och ingen ska bli utsatt…

Läs mer
facebook Twitter Email