Utbildning bygger Sverige starkt

I dagarna kommer antagningsbeskeden till högre utbildning. 13 835 nya antagna kommer att påbörja sin utbildning vid Luleå tekniska universitet i höst. Om detta skriver Linus Sköld riksdagsledamot (S).

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att eftergymnasiala utbildningsmöjligheter finns i hela landet. Vi vill att fler utbildningsplatser tillförs i takt med arbetsmarknadens behov. Alla lärosäten ska hålla hög klass på utbildningen. Därför sker nu, inom ramen för regeringen Löfvens Kunskapslyft, den största utbyggnaden av permanenta utbildningsplatser på universitet och högskolor på över tio…

Läs mer

Fler gröna jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna

I kampen mot klimatförändringarna behöver Sverige bli ledande inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen. En utvecklad bioekonomi stärker arbetet med klimatomställningen och ger fler jobb i glesbygd runt om i hela landet. På så sätt håller vi ihop Sverige, skriver Ida Karkiainen och Fredrik Lundh Sammeli.

I kampen mot klimatförändringarna behöver Sverige bli ledande inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen. En utvecklad bioekonomi stärker arbetet med klimatomställningen och ger fler jobb i glesbygd runt om i hela landet. På så sätt håller vi ihop Sverige. Den svenska skogen är Sveriges gröna guld och…

Läs mer

De representerar Norrbotten som ombud på Socialdemokraternas partikongress 2021

Mellan den 3-27 juni pågick ombudsvalet till partikongressen där 16 ombud skulle väljas till Socialdemokraternas partikongress i Göteborg den 3-7 november. Följande 16 ombud har blivit valda att representera Norrbotten:   Valkrets Piteå Älvdal (2 ombud) Isak Utsi Anna Lundberg   Valkrets Östra Norrbotten (4 ombud) Nina Waara Tommy Nilsson Susanne Andersson Anne Jakobsson  …

Läs mer

Ripjakten säkras till den 15 mars

I maj fattade regeringen beslut om ändring av jakttiderna där bland annat jakttiderna för fjällripa och dalripa förkortades. Nu tar regeringen ett omtag i frågan och återgår till de ursprungliga tiderna.

I maj fattade regeringen beslut om nya jakttider. Det var ett stort beslut som var resultatet av en lång process. Expertmyndigheten, tillsammans med över 100 olika aktörer, lämnade gedigna underlag inför regeringsbeslutet. I många fall fanns diametralt olika åsikter. Regeringen gjorde i det allra flesta fall en väl avvägd bedömning innan beslut, men när det gäller…

Läs mer

Socialdemokraterna i Luleå söker ombudsman

Socialdemokraterna i Luleå söker ombudsman! Känner du att du passar som handen i handsken på beskrivningen? Tveka inte att söka!

Vi söker dig som tillsammans med styrelse, s-föreningar och medlemmar vill vara med och utveckla Socialdemokraterna i Luleå. Du blir en viktig spelare för att stärka föreningarna, vara spindeln i nätet och bidra med strategiskt stöd i valrörelsen 2022. Vi är en folkrörelseorganisation och tror på att vi tillsammans kan forma framtiden. Som ombudsman bli…

Läs mer
facebook Twitter Email