Över 200 miljoner till sjukvården i Norrbotten

Regeringen satsar stort på att stärka upp den norrbottniska sjukvården genom att tillföra nya miljoner till Region Norrbotten. Totalt rör det sig om ca en kvarts miljard kronor i höjda statsbidrag samt för att täcka coronarelaterade kostnader och hantera vårdskulden.

I höstbudgeten tillför regeringen ytterligare pengar till regionerna ute i landet och det berör även Region Norrbotten. Totalt rör det sig om 202 miljoner kronor som skjuts till länets sjukvård om regeringens budget går igenom i riksdagen. Av dessa är 58 miljoner en höjning av de generella statsbidragen. Region Norrbotten får även ytterligare 144 miljoner…

Läs mer

En kyrka för alla eller bara för vissa?

När kyrkovalet avgörs den 19 september står viktiga värden på spel. Högerkonservativa krafter mobiliserar för att vrida klockan tillbaka. Din röst är avgörande för att principen om alla människors lika värde ska fortsätta leda Svenska kyrkan framåt. Yvonne Stålnacke och Peter Roslund skriver tillsammans med Jesper Eneroth, ordförande för den socialdemokratiska gruppen i kyrkomötet.

Kyrkovalets förtidsröstning öppnade den 6 september och pågår fram till valdagen den 19 september. Alla som har fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan får rösta. Det är viktigt att just du som är medlem röstar. Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation, med över 5,7 miljoner medlemmar, så det spelar roll för hela…

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är en prioriterad fråga för regeringen. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en rad åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra har varit en prioriterad fråga för regeringen både under nuvarande och den…

Läs mer

En tryggare sjukförsäkring

Regeringen tar nu nästa steg i att stärka upp sjukförsäkringen. Det handlar om flera förslag som syftar till att öka tryggheten för den som blir sjuk. Inkomsttaket i sjukförsäkringen ska höjas från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. Förslagen omfattar sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist…

Läs mer

Fullt fokus på jobben

Regeringen föreslår flera stora satsningar på jobben i den kommande höstbudgeten. Fler ska komma i sysselsättning genom studier och arbete.

Under tisdagen presenterade regeringen en rad nya förslag inom arbetsmarknadsområdet. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig starkt och fler kommer i arbete, samtidigt som det finns grupper som riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. Därför föreslår regeringen förstärkningar på totalt 8 miljarder kronor. Satsningarna innefattar flera olika områden. Det handlar dels om förstärkningar av Arbetsförmedlingen,…

Läs mer
facebook Twitter Email