Statlig service och närvaro byggs ut i Norrbotten

Statlig närvaro och service är viktiga förutsättningar för att kunna bo i hela Norrbotten, skriver civilminister Lena Micko och Socialdemokraternas ordförande i Norrbotten Fredrik Lundh Sammeli (S).

Tillgången till statlig service behöver bli bättre i hela landet. I det starka samhället är lokal statlig närvaro viktigt för sammanhållningen och för att upprätthålla förtroende för myndigheterna. Regeringen fattade nyligen beslut om att det ska öppnas 28 nya servicekontor de kommande två åren – en historisk satsning på servicekontor i mindre och mellanstora orter…

Läs mer

Nu stärker regeringen forskningen vid LTU

Investeringar i forskning och utbildning har stor betydelse för att ta Sverige framåt. När pandemin utmanar vårt samhälle har behoven av att investera i kunskap blivit tydligare än på länge, skriver Linus Sköld (S), och Ida Karkiainen (S), riksdagsledamöter från Norrbotten idag i Piteå Tidningen.

Investeringar i forskning och utbildning har stor betydelse för att ta Sverige framåt. När pandemin utmanar vårt samhälle har behoven av att investera i kunskap blivit tydligare än på länge. Fler än någonsin söker sig till högre utbildning. Behoven av forskning är stora inom många områden. För inte så länge sedan hade vi ett smalt…

Läs mer

En satsning på en bättre sommar för unga

Kommunerna ska få bättre möjligheter att anordna lovaktiviteter. I regeringens vårbudget finns flera satsningar med ett tydligt fokus på barn och unga.

Ytterligare 13,5 miljoner landar i Norrbotten för att ge barn och ungdomar en bättre sommar. Såväl smittsäkra sommarlovsaktiviteter som sommarjobb och lovskola är satsningar som kommer att ge Norrbottens unga en bättre och mer meningsfull sommar. Möjligheterna för ungdomar att få ett sommarjobb har minskat under pandemin. Därför tillför regeringen pengar för att förbättra kommunernas…

Läs mer

Nu startar ombudsvalet till partikongressen!

Nu startar ombudsvalet till partikongressen! Det är du som medlem i någon av Norrbottens 14 socialdemokratiska arbetarekommuner som väljer vem som ska representera Norrbotten som ombud vid Socialdemokraternas 41:a kongress i Göteborg. Ombudsvalet genomförs digitalt mellan den 3 och 27 juni och är du röstberättigad har fått hem ett brev med instruktioner för hur du…

Läs mer

Hållbart arbetsliv och tillit är vägen

"Vägen till positiv utveckling och en välmående organisation går inte genom att toppstyra. Det kräver att det finns tillit i styrningen och att proffsen ska få vara proffs. " skriver Anders Öberg i sin krönika i NSD.

Personalen är grunden och hjärtat i en väl fungerande vårdorganisation. Att lyckas med personalförsörjningen är helt avgörande i vårt mål att trygga en vård av högsta klass i Norrbotten. Kompetensförsörjningen i sjukvården är sedan länge ett uppmärksammat problem, och betraktas som en av de största utmaningarna. Orsaken till situationen är flera och till stor del…

Läs mer
facebook Twitter Email