Nyvalda ledamöter i polismyndighetens insynsråd och regionpolisråd

Vid senaste regeringssammanträdet utsågs Fredrik Lundh Sammeli till ledamot i polisens nationella insynsråd och Leif Pettersson och Lotta Åman till ledamöter i Regionpolisråd Nord. Samtliga förordnanden gäller från och med 31 januari 2019 till och med 31 december 2022.

Insynsrådets roll i Polismyndigheten är att utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge rikspolischefen råd. Utöver det nationella insynsrådet finns även sju regionpolisråd. Ledamöterna i insynsråden utses av regeringen, efter nominering av riksdagspartierna. De ska ha partipolitisk erfarenhet och breda kontaktytor i samhället. – Både Lotta Åman, tidigare kommunalråd i Arvidsjaur och Leif Pettersson, tidigare…

Läs mer

Socialdemokraterna har utsett sina kandidater till Europaparlamentet

Vid dagens partistyrelse fastställde Socialdemokraterna listan till Europaparlamentsvalet den 26 maj. Erik Bergkvist från Västerbotten är på plats 4 och Norrbottens namn Béatrice Öman från Boden återfinns på plats 17. Sedan tidigare är det klart att Helene Fritzon, före detta migrationsminister, toppar listan.

– Det är en stark lista med namnkunniga personer vi går till val på. Erik Bergkvist från Västerbotten ställer sig alla de norra partidistrikten bakom och jag är övertygad om att han kommer att driva våra norrländska frågor på ett mycket bra sätt i parlamentet, säger Socialdemokraterna Norrbottens ordförande Fredrik Lundh Sammeli. Béatrice Öman från…

Läs mer

Det mesta är ogjort, underbara framtid!

Ett stort tack till er alla för ert stöd genom åren! Efter en lång tid i politiken lämnar jag nu uppdraget som heltidspolitiker. Det har varit en fantastisk tid med mycket arbete och ett väldigt högt tempo. Det är dags för mig att ta ett steg tillbaka, släppa fram yngre förmågor och dra ner lite på tempot.

Jag är oerhört glad för det stöd jag känt och för det förtroende som jag fått från norrbottningarna under de här åren. Jag hoppas att fler väljer att ta steget in i politiken, det är viktigt att vi har ett stort politiskt engagemang i länet. Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi kan…

Läs mer

Vi har gjort vården lite bättre varje dag

I dagarna går styret i Regionen formellt över till den nya majoriteten och de nya regionråden träder på sina uppdrag. Vi socialdemokrater är ödmjuka inför det faktum att norrbottningarna inte gav oss fortsatt förtroende och vi kommer under mandatperioden att göra vårt yttersta för att vara en framåtsyftande opposition som bidrar till Norrbottens utveckling på ett konstruktivt sätt.

Såhär i övergångstider vill vi passa på att berätta om några av de bra beslut vi tycker att vi har tagit under den gångna mandatperioden. Beslut för att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård som möter norrbottningarnas behov både på kort och lång sikt. Såhär i influensatider är det svårt att inte nämna den…

Läs mer

Högerbudgeten är ett svek mot kommande generationer

Imorgon fredag klubbar riksdagen statsbudgeten för 2019 i sin helhet. Men redan i onsdags förra veckan blev det klart att Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater gått samman med en annan budgetram som följd innehållandes stora skattesänkningar och förändrade förutsättningar inte minst inom områdena bostäder, jämställdhet, arbetsmarknadspolitik samt klimat och miljö. Under dagarna som gått har vardera av statens 26 utgiftsområden debatterats och på klimat och miljöområdet är konsekvenserna stora vilket får Fredrik Lundh Sammeli, socialdemokratisk riksdagsledamot att se rött.

– Det är fullständigt ansvarslöst att i detta läge slakta så mycket av det viktiga klimat och miljöarbete som görs runt om i vårt land och län. Att det år då Sverige drabbats av bränder och torka och klimatförändringarnas effekter kommit oss nära genomföra en neddragning på över 2 miljarder på klimat och miljöbudgeten är…

Läs mer
facebook Twitter Email