Skifte på riksdagslistan

Socialdemokraterna Norrbottens riksdagslista förändras då Waldemar Tapojärvi, Kiruna lämnar sin kandidatur till riksdagen. Detta gör att Louise Mörk, Piteå, blir partiets femte namn inför stundande riksdagsval.

Waldemar Tapojärvi säger att han är glad och stolt över det förtroende han fått men att har bestämt sig för att kliva av sin kandidatur. – Det har varit stort för mig att känna stödet i ryggen från alla kamrater. Men i detta skede av mitt liv är jag inte redo att lämna Kiruna, mitt…

Läs mer

Glädjande besked – förstärkta infrastruktursatsningar i Norrbotten

Förra veckan presenterade Infrastrukturminister Tomas Eneroth den nationella infrastrukturplanen där Norrbotten får ta del av förstärkta satsningar gällande bland annat Norrbotniabanan, Luleå Hamn och Malmbanan. Med regeringens förslag så skickas en tydlig signal till industrin att regeringen ser vad som händer i Norra Sverige och tar höjd för fortsatt utveckling.

Regeringen möter den gröna industriella revolutionen i norra Sverige med en kraftig satsning på infrastruktur och tidigarelagda investeringar. Regeringen skjuter till ytterligare pengar för bland annat utbyggnad av Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå, och åtgärder på Luleå C. I planen ingår också förstärkning av Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen och mellan Svappavaara och Kiruna för att möjliggöra tyngre tåg. En…

Läs mer

Region Norrbotten behöver ett nytt ledarskap

"Utan medarbetarnas insatser skulle inte vården fungera", skriver Anders Öberg (S), oppositionsråd i Region Norrbotten i sin krönika i Norrländska Socialdemokraten.

På valdagen är det norrbottningarna som har den avgörande makten. Vi som kandiderar önskar få norrbottningarnas förtroende för de kommande fyra åren. Det är ett val där vår politik och vi som förtroendevalda utvärderas, men mest handlar valet om vilka frågor, vilka förslag som kommer att vara viktiga under de kommande åren. För mig är valåret…

Läs mer

100 dagar kvar till valet -Region Norrbotten behöver ett nytt ledarskap

Idag är det 100 dagar kvar till valet. Region Norrbotten behöver ett nytt ledarskap som tar ansvar för hälso- och sjukvården.

– Under de senaste 4 åren i opposition, har vi fokuserat på att lyssna in vad personalen, patienterna och de fackliga organisationerna ser för utmaningar när det kommer till hälso- och sjukvården i Norrbotten, förklarar Anders Öberg, kandidat till regionråd för Socialdemokraterna. -Vi ser en sjukvård med stora bekymmer och problem. Situationen inför sommaren är…

Läs mer

Dags att satsa på tandvården

Det är dags att satsa på tandvården.

Högerstyrets passivitet i Region Norrbotten har gjort Folktandvården allt sämre och svagare. I dagsläget erbjuds knappt ordinarie tandvård (bortsett från barn och unga, eller om det är akut). Vårt Norrbotten kan bättre! Vi Socialdemokrater värnar den demokratiskt styrda välfärden. I den ingår Folktandvården, som tyvärr på de flesta håll i länet har försämrats, försvagats eller…

Läs mer
facebook Twitter Email