Färre utbildningsplatser för vuxna, hårt slag mot Norrbotten

Regeringen och Sverigedemokraternas budget slår hårt mot utbildningen för vuxna i hela landet, och för Norrbotten kommer det här att innebära negativa konsekvenser för människors möjlighet att utbilda sig.

Under åren 2014-2022 satsade den socialdemokratiska regeringen stort på att bygga ut utbildningen för vuxna och totalt utökades antalet platser med nästan 160 000 utbildningsplatser. Med den nya budget för 2023 som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade kommer det att ske en minskning av antalet platser vid komvux-, yrkeshögskola- och folkhögskoleutbildningar med omkring 30 000 mellan år 2022 och 2023. Det kommer att minska tillgången till utbildning även i Norrbotten.

– Under lång tid har vi från den norrbottniska riksdagsbänken drivit på för fler utbildningsplatser till Norrbotten, vilket den tidigare socialdemokratiska regeringen också hörsammade. I och med alla de nya jobben som uppkommer med den gröna omställningen, behöver människor kunna omskola sig för att kunna ta de arbetstillfällen som växer fram. Behoven av kompetent arbetskraft är enorma och de kommer bara att öka, säger Linus Sköld (S) norrbottnisk riksdagsledamot och ledamot av riksdagens utbildningsutskott.

– Det här är tondövt av högerregeringen och Sverigedemokraterna. Med omställningsstudiestödet som arbetsmarknadens parter enats om, har vi världens bästa system för omställning. Efterfrågan på utbildningsplatser för vuxna har ökat drastiskt vilket man kan se i att över 14 000 personer har valt att söka sedan ansökan öppnade den 1 oktober. Den nya efterfrågan på utbildning väljer högern att möta med en minskning av utbildningsutbudet. Det gör att världens bästa omställningssystem inte kommer att få full effekt, säger Linus Sköld (S) norrbottnisk riksdagsledamot och ledamot av riksdagens utbildningsutskott.

– Sverige befinner sig i ett svårt läge med hög inflation och en kommande lågkonjunktur, vilket ställer krav på en smart konjunkturpolitik som stärker både individen och samhället. Arbetslösheten väntas öka och då är det osmart att minska på möjligheterna för folk att utbilda sig, avslutar Linus Sköld (S).

 

 

För mer information: Linus Sköld 072-467 62 10

facebook Twitter Email