Riksdag

Nu kan skolorna bedriva fjärr- och distansundervisning vid behov

För att klara kompetensförsörjningen i skolan och lösa situationen med för små elevunderlag har riksdagen beslutat att fjärrundervisning ska få användas för viss undervisning. Även distansundervisning ska kunna användas som ett särskilt stöd för elever som annars inte deltar i undervisningen.

Lärarbristen i Sverige är allvarlig. Inom de närmaste åren kommer det saknas tiotusentals behöriga lärare. För att delvis lösa kompetensförsörjningsproblemen som väntar möjliggörs det nu för skolorna att bedriva fjärr- och distansundervisning för viss undervisning. Frågan debatteras i riksdagens kammare under tisdagen och Linus Sköld, riksdagsledamot från Älvsbyn, som arbetat hemma sedan mars är nu…

Läs mer

Jag svär över den stängda gränsen

Det föddes en del tullbarn i Haparanda på 1980-talet. Jag är ett av dem. Jag minns den storslagna tullbyggnaden. Den stora entrén, det mutterformade bevakningsrummet och glasskåpet med underliga fynd, såsom ormskinn och elfenben.

År 1995 gick Sverige med i EU. Tullverksamheten drogs ner och gränsen blev friare. Jag tänkte aldrig på Finland när jag var liten. Att det var ett annat land alltså. Torneå var en del av Haparanda och tvärtom. Sedan gränsen drogs 1809 har vi i Tornedalen försökt utplåna den. Vårt folk har alltid samarbetat, hjälpts åt och…

Läs mer

Oundviklig utbildningsskuld

Solen står snett över Älvsbyn en eftermiddag i slutet på maj. Det har varit riktigt försommarvarmt i många dagar vid det här laget. I entrén till en spöklikt tom gymnasieskola väntar skolkuratorn på mig. Vi kopplar upp oss vid varsin skärm i rummen intill varandra och ansluter till ett samtal med skolmänniskor från hela landet. Det är vi socialdemokrater i utbildningsutskottet som bjudit in skolpersonal runt om i landet för att få veta mer om hur läget är i skolorna.

Specialpedagogen från mellansverige inleder med att berätta om hur de ställde om hela gymnasieskolan hon jobbar på till distansundervisning med 1,5 dygns varsel. ”Först var det panik, fast vi var ju tvungna att låtsas att allt var lugnt.” Och ändå resultat långt över vad som kunde förväntas. Skolkuratorn i rummet bredvid mitt bidrar med slutsatsen…

Läs mer

Framåt för en friskare sjukförsäkring

Vi lever i ett samhälle där det är möjligt att klara sig själv. Vi tar för givet att vi ska kunna flytta hemifrån senast när vi lämnat gymnasiet bakom oss och att vi därefter ska vara helt självförsörjande.

Vi tar ansvar för våra egna handlingar och det är vi som är ansvariga för våra egna liv och framför allt hur vi väljer att se på livet. Genom att göra rätt val, kan vi se fram emot en tillvaro som är rätt bekväm och trivsam. Väljer vi att utbilda oss kan vi få stimulerande…

Läs mer

Norrbotten tillförs 145 nya miljoner

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu sex nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner för 2020, för Norrbottens del handlar det om 72 miljoner till Region Norrbotten och 72 miljoner fördelat på länets 14 kommuner.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att regeringens höjning av de allmänna statsbidragen med 20 miljarder kronor kompenserar för minskade kommunalskatteintäkter, men pekar också på behovet av mer resurser till uppskjuten vård, kollektivtrafik samt nödvändiga kommunala investeringar. – Det här är välbehövliga pengar, vi ser att det finns indikatorer på en försämrad ekonomisk utveckling jämfört…

Läs mer
facebook Twitter Email