Norrbotten tillförs 145 nya miljoner

Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu sex nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner för 2020, för Norrbottens del handlar det om 72 miljoner till Region Norrbotten och 72 miljoner fördelat på länets 14 kommuner.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att regeringens höjning av de allmänna statsbidragen med 20 miljarder kronor kompenserar för minskade kommunalskatteintäkter, men pekar också på behovet av mer resurser till uppskjuten vård, kollektivtrafik samt nödvändiga kommunala investeringar.

– Det här är välbehövliga pengar, vi ser att det finns indikatorer på en försämrad ekonomisk utveckling jämfört med den prognos som regeringen presenterade i vårbudgeten och det ekonomiska läget är väldigt osäkert, konstaterar Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna Norrbotten.

För Norrbottens del innebär tillskottet 72,7 miljoner kronor till Region Norrbotten och 72,7 miljoner fördelat till länets kommuner efter befolkningsstorlek där Arjeplog som minsta kommun får 813 000 och Luleå som den största 22,7 miljoner kronor.

– Den socialdemokratiskt ledda regeringen ser och tar behovet av mer resurser till uppskjuten vård, kollektivtrafik samt nödvändiga kommunala investeringar på allvar och det blir väldigt tydligt att det spelar roll vem det är som styr, framförallt i svåra tider. Den här typen av stöd såg vi inte röken av under finanskrisen.

– Det råder bred enighet i riksdagen om behovet av mer resurser till kommunsektorn. Det är viktigt och något jag hoppas vi kan fortsätta ha stor samsyn kring, en stark välfärd skapar trygghet som behövs mitt i detta men också på andra sidan krisen säger Fredrik Lundh Sammeli avslutningsvis.

De regionala nedbrytningarna finns att läsa här:https://www.regeringen.se/artiklar/2020/05/preliminar-fordelning-av-tillskott-till-kommuner-och-regioner-for-2020/

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och Ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

facebook Twitter Email