Riksdag

Att köpa sex i Sverige är olagligt

Debatten efter nyheten om torsk med italiensk touch som fastnade i Polisens insats mot sexköpare har kommit att handla om mycket. Tyvärr dock lite om brottsoffret eller brottsligheten i sig som förekomst.

Att köpa sex i Sverige har varit olagligt i 20 år. Det är inte ”ett dumt beslut man tar” utan en brottslig handling man begår. Det finns inga ursäkter, en dålig dag eller förmildrande omständigheter. Att köpa en annan människas kropp och utsatthet är ett avskyvärt brott. Ändå har en av tio svenska män gjort detta….

Läs mer

LTU tillförs 5 miljoner för nationellt kunskaps- och kompetenslyft

Under våren har universitet och högskolor övergått till att huvudsakligen ha undervisning på distans. För att stärka detta arbete och kvaliteten i distansundervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 att universitet och högskolor tillförs medel under 2020.

Regeringen satsar på att stärka upp kvaliteten i distansundervisningen, men också på att öka möjligheterna för fler att läsa öppna nätbaserade utbildningar. LTU tillförs särskilda medel för att genomföra ett nationellt kunskaps- och kompetenslyft av personer knutna till turism-, restaurang-, och hotellbranschen. Då detta är branscher som drabbats särskilt hårt av den pågående Coronapandemin. –…

Läs mer

Nytt nationellt uppdrag för Fredrik Lundh Sammeli

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet, har utsetts av regeringen till ledamot av den Trygghetsberedning som nu tillsätts. Trygghetsberedningen är en del av det 34 punktsprogram mot gängkriminalitet som regeringen presenterade under hösten 2019.

– Det är ett viktigt och svårt uppdrag jag fått av regeringen för att långsiktigt skapa mer trygghet i vårt land. Trygghetsberedningen kommer att ha en central roll i det rättspolitiska arbetet och likt försvarsberedningen ha uppdraget att skapa långsiktighet i politiken och förutsättningarna för alla myndigheter i rättskedjan. Vi ska helt enkelt komma med…

Läs mer

Utbildning är grunden när samhället ställer om

Hela samhället arbetar hårt för att minska smittspridningen och rädda liv. Samtidigt behövs åtgärder för att möta coronavirusets slag mot människors jobb. För att klara det krävs omfattande satsningar på utbildning. Därför ökar vi studieplatserna runt om i landet redan i år.

Vi befinner oss i en extremt svår tid där det mest akuta är att hindra smittspridningen, men det behövs också insatser för att möta ökad arbetslöshet. Pandemin har ökat söktrycket på vårdutbildningarna kraftigt. Över 30 procent fler vill studera till sjuksköterska. För att fler ska kunna bli behöriga att läsa exempelvis en vårdutbildning eller teknisk…

Läs mer

Vi står upp för ett starkt samhälle

Steg för steg, dag för dag, ska vi bekämpa coronaviruset. Coronaviruset är ett hot mot liv, hälsa och jobb. Mot hela vårt samhälle.

Våra insatser för att bekämpa hotet handlar i grund och botten om att minska smittspridningen, se till att sjukvården har de resurser som krävs och att rädda jobb. Utöver det måste vi också se till att människor har den ekonomiska trygghet som krävs när krisens effekter slår. Tillsammans måste vi stå upp för ett starkt…

Läs mer
facebook Twitter Email