Nu kan skolorna bedriva fjärr- och distansundervisning vid behov

För att klara kompetensförsörjningen i skolan och lösa situationen med för små elevunderlag har riksdagen beslutat att fjärrundervisning ska få användas för viss undervisning. Även distansundervisning ska kunna användas som ett särskilt stöd för elever som annars inte deltar i undervisningen.

Lärarbristen i Sverige är allvarlig. Inom de närmaste åren kommer det saknas tiotusentals behöriga lärare. För att delvis lösa kompetensförsörjningsproblemen som väntar möjliggörs det nu för skolorna att bedriva fjärr- och distansundervisning för viss undervisning.

Frågan debatteras i riksdagens kammare under tisdagen och Linus Sköld, riksdagsledamot från Älvsbyn, som arbetat hemma sedan mars är nu på plats i Stockholm för att debattera frågan.

 – Fjärrundervisning är ett jättebra komplement för att tillgodose elevers rätt att få undervisning av behöriga lärare. Den rätten gäller även om man bor i glesbygden, säger Linus Sköld (S) ledamot i riksdagens utbildningsutskott och tidigare rektor.

Rapporter från gymnasieskolan visar att närvaron har ökat i vissa elevgrupper nu under Coronapandemin när gymnasiet ställt om till distansundervisning.

– Det är bra att vi öppnar upp för denna undervisningsform. Men distansundervisningen får aldrig ersätta undervisning i skolans lokaler. Däremot är distansundervisning ett bra stöd till vissa elevgrupper, säger Linus Sköld (S).

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ändringen i skollagen börjar gälla den 1 augusti 2020 och tillämpas på utbildning som börjar efter den 30 juni 2021.

För mer information:

Linus Sköld, riksdagsledamot
072-467 62 10

facebook Twitter Email