Aktuellt

Kostnadsutjämning för ökad jämlikhet

I Idag har riksdagen fattat beslut om ett nytt system för kostnadsutjämning. Utjämningen kommer att förstärkas och större hänsyn tas till gles bebyggelse och socioekonomiska faktorer som kort utbildning, låg inkomst och ohälsa.

-Vi behöver jämna ut de ojämlikheter som finns i välfärden i dag, mellan olika delar av landet. Det är inte rimligt med stora skatteskillnader mellan olika kommuner och landsting när människor inte får bättre service. Vi vill att Sverige ska hålla ihop. Oavsett var du bor ska du kunna lita på att välfärden finns där…

Läs mer

Rapport om en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik

Elin Ylvasdotter från Tankesmedjan Tiden har skrivit en rapport om en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik för nu- och framtid.

Rapporten presenterades vid ett seminarium under våra gemensamma Framtidsdagar helgen den 26-27 oktober och kommer att vara en del i att utveckla vår politik inför valet 2022. Den syftar till att på ett övergripande och ideologiskt sätt analysera hur den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken kan se ut givet de utmaningar vi står inför idag samt ger förslag…

Läs mer

Bred samsyn när socialdemokrater och LO-representanter från de sex nordligaste länen träffades

Under två dagar, 30–31 oktober, samlades socialdemokrater och LO-representanter från de sex nordligaste länen i Umeå för att diskutera gemensamma frågor och för utbyte av erfarenheter.

Under konferensen deltog bland annat infrastrukturminister Thomas Eneroth som dels berättade om regeringens satsningar på infrastrukturen och för att få inspel av de regionala representanterna. – Norrbotten och norra Sverige fortsätter att stärka vår roll som en viktig nationell arena för tunga företagsetableringar. Detta är såklart otroligt roligt och nu är det av största vikt…

Läs mer

Så vill Socialdemokraterna utveckla vården

Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Det tar vi socialdemokrater på allvar.

För oss socialdemokrater går alltid trygg välfärd för alla först. Sjukvården i Sverige håller generellt hög kvalitet och personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi vet också att många känner oro för att inte få hjälp i tid, så kan vi inte ha det. Norrbottningarnas välfärd ska vara i världsklass. För oss socialdemokrater är det…

Läs mer

Uttalande från Socialdemokraterna i Norrbotten om Turkiets invasion av Rojava/nordöstra Syrien

Socialdemokraterna i Norrbotten fördömer starkt det turkiska folkrättsstridiga angreppet i Rojava/nordöstra Syrien.

Kurdernas insatser mot Daesh/IS har varit helt avgörande för att avbryta och minska extremismens och terrorismens spridning i hela Mellanöstern, inte minst i Syrien. Kurderna har offrat oerhört mycket och är de som främst får lida efter USA:s tillbakadragande från området, vilket uppfattades från Turkiet som ett klartecken för ett angrepp i Rojava/nordöstra Syrien. Det…

Läs mer
facebook Twitter Email