Vi ska bedriva en aktiv oppositionspolitik

Det har varit en intensiv höst med valrörelse och efter valet har det tagit tid att komma fram till hur majoriteter och ledningar ska formas i kommuner och regioner runt om i landet, samt vem som får uppdraget att bilda regering.

Valet resulterade även i att två partier inte nådde spärren för att överhuvudtaget få platser i regionfullmäktige.

Jag respekterar att norrbottningarna vill se en förändring av majoritetsförhållanden i regionfullmäktige. När vi på valnatten insåg att vi i Norrbotten inte längre skulle kunna forma en majoritet i regionen började direkt funderingarna på hur vi ska jobba i den nya oppositionsrollen.

Jag kan känna sorg över att våra förslag nu kommer vara svåra att förverkliga, som att stärka tillgängligheten och en kontakt med vården samma dag, förslaget med äldremottagningar med geriatrisk kompetens, satsningarna på folkhälsoområdet, arbetet för att minska den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar, fokuseringen på kompetensfrågorna för vårdens alla medarbetare och utvecklingen av mottagningsverksamheten.

Visst kommer vi att fortsätta driva dessa frågor, men nu är det inte vi som kan lägga de skarpa förslagen. Vi ser nu en vilsen ny regionledning. Det kommer inte vara tillräckligt för att hålla alla vallöften att bara lägga nya utredningar och att skjuta på viktiga avgöranden för Norrbotten.

Vi kommer att tappa det försprång vi hade när det gäller vårdens utveckling, utrymmet vi fick tack vare skattehöjningen 2016 och det innovativa förändringsarbetet som pågår. Symbolhandlingar räcker inte för att skapa verklig och hållbar förändring.

Vi kommer nu att bedriva en seriös och aktiv oppositionspolitik. Vi har kunskap och erfarenheter från åren då vi tagit ansvar för ekonomin, vården och Norrbottens utveckling. Men i detta nya läge kommer vi behöva agera och verka på ett helt annat sätt för att ta fram de förslag som skulle utveckla Norrbotten. För att tydliggöra skillnaderna kommer vi att göra allt för att som förtroendevalda syna regionledningens förslag, visa på möjliga brister och orättvisor.

Vi ska vara politiker som berättar vad vi tycker och tänker i frågor som är viktiga för Norrbotten. Vi vill framför allt vara en del av norrbottningarnas vardag, för att förstå samtalen, hur vi kan göra Norrbotten till en bättre plats att bo och hur du tycker att hälso- och sjukvården ska utvecklas framåt.

Anders Öberg, regionråd

facebook Twitter Email