Välkommet krav på vinterdäck på lastbilar

Idag råder det krav på att tung lastbil, tung buss och personbil med klass två med en totalvikt över 3,5 ton ska vara försedda med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar vid färd på väg den 1 december- 31 mars då vinterväglag råder.

Nu har näringsdepartementet skickat ut en promemoria på remiss med förslag till ändring i trafikförordningen som innebär att det blir krav på att även tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul och eventuella släp.

– Förslaget syftar till att öka tryggheten ute på vägarna och gör att det ställs samma krav på yrkesförare som på privatbilister, säger Leif Pettersson, socialdemokratisk riksdagsledamot med placering i trafikutskottet.

– I Norrbotten där det råder vinterväglag fem månader per år är den här frågan oerhört angelägen att få ordning på. Det är viktigt att de tunga fordonen använder rätt däck för de förhållanden som gäller där de framförs och skärpta krav kommer att bidra till bättre trafiksäkerhet, säger Leif Pettersson.

Mer information
Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

facebook Twitter Email