Välfärden först, 5 miljarder till kommuner och regioner

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Den ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ger sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ökad jämlikhet och rättvisa. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför vi nu 5 miljarder till välfärden.

Så här säger Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten med anledning av dagens besked om 5 nya välfärdsmiljarder;

– Det är ingen hemlighet för någon att vi socialdemokrater sätter välfärden först. Den är grunden för ett starkt och tryggt samhälle. Dagens besked från regeringen tillsammans med våra samarbetspartier välkomnar jag som länsordförande och kommer göra skillnad i länets kommuner för de viktiga verksamheterna inom vård, skola, omsorg.

– Att säkra välfärden i hela landet är vårt socialdemokratiska löfte till väljarna och vi har lagt om riktningen i politiken, från högerns skattesänkningar och nedskärningar, till fler satsningar. Men mer behöver göras vilket vi socialdemokrater i Norrbotten under lång tid påpekat när det gäller välfärdens växande behov. Det är därför glädjande att välfärden nu förstärks med ytterligare 5 miljarder under året till kommuner och regioner och att S, MP, C, L idag också kunde presentera flera nya satsningar för att öka tryggheten.

– Samtidigt välkomnar jag moderaternas plötsliga insikt om vad som bygger ett starkt samhälle och hoppas därmed fjolårets stora skattesänkningar på över 20 miljarder som man drev igenom tillsammans inom det höger konservativa blocket får höra till förra decenniets politik. Idag jobbar 100 000 fler inom välfärden, ett resultat av att vi under förra mandatperioden tillförde över 35 miljarder till våra kommuner och regioner. Låt oss nu bygga vidare på det så vi kan förbättra välfärden för vanligt folk.

För mer information:

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
För kontakt: Camilla Friberg 076-762 23 22

facebook Twitter Email