Utbildning bygger Sverige starkt

I dagarna kommer antagningsbeskeden till högre utbildning. 13 835 nya antagna kommer att påbörja sin utbildning vid Luleå tekniska universitet i höst. Om detta skriver Linus Sköld riksdagsledamot (S).

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att eftergymnasiala utbildningsmöjligheter finns i hela landet. Vi vill att fler utbildningsplatser tillförs i takt med arbetsmarknadens behov. Alla lärosäten ska hålla hög klass på utbildningen. Därför sker nu, inom ramen för regeringen Löfvens Kunskapslyft, den största utbyggnaden av permanenta utbildningsplatser på universitet och högskolor på över tio år.

2021 rör det sig om ytterligare 20 000 platser inom yrkesutbildning, ca 6 100 årsplatser på yrkeshögskolan, ca 2 000 årsplatser inom folkhögskolan och nära 19 000 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor. Det skapar nya möjligheter för unga i hela landet och lyfter Sverige som kunskapsnation.

Intresset för att studera vidare fortsätter att öka och nu får tiotusentals svenskar sitt antagningsbesked för plats vid högre utbildning. På Luleå tekniska universitet har 13 835 personer antagits till sin utbildning, och är därmed kommit ett steg närmare sina drömmars mål.

För studenter kan den första tiden på högskola, universitet och yrkes- eller folkhögskola vara förenad med nervositet och ängslan. För föräldrar är det omvända känslor, att med lugn och stolthet se sina barn ta sig an nya kunskapsmål och färdigheter. Om man dessutom är den första i familjen som söker en eftergymnasial utbildning blir glädjen desto större. Sverige är, och ska fortsätta vara, ett land där alla kan utbilda sig och fylla på sina kunskaper under hela livet.

Det högerkonservativa blocket har genom åren varit kritiska till socialdemokratiskt ledda regeringars satsningar på utbildning. De ifrågasätter den regionala utbredningen av högskolor och universitet runt om i landet, och frågar oss varför vi inte hellre satsar på några stora universitet. Såklart behöver vi göra både och!

Alla universitet och högskolor ska hålla hög kvalitet på såväl forskning som utbildning. Sveriges högskolor håller hög kvalitet och har ofta samarbeten med det lokala näringslivet. Att högre utbildning och forskning finns i hela Sverige är viktigt för tillväxt och kompetensförsörjning. Vi behöver lärare, läkare och ingenjörer i hela landet – inte bara i våra storstäder och gamla universitetsorter.

Oavsett vem du är, var du bor eller vilka föräldrar du har ska du ha möjlighet till högre utbildning. Det är en grundbult för ett starkt samhälle. Genom aktiv socialdemokratisk politik uppfylls drömmar samtidigt som kompetens till samhällsbärande funktioner säkras. Tillsammans tar vi Sverige framåt.

Linus Sköld (S), riksdagsledamot och ledamot av riksdagens utbildningsutskott

facebook Twitter Email