Ungas psykiska hälsa ska prioriteras

Hälsan i Sverige är på många sätt bra, men den psykiska ohälsan hos unga ökar och är ett växande problem. Att vända den utvecklingen är en av våra viktigaste samhällsutmaningar.

– Därför förstärker vi det förebyggande arbetet genom satsningar på skolhälsovården och ungdomsmottagningarna samt ger barn- och ungdomspsykiatrin förutsättningar att korta köerna. Samverkan, flexibilitet och anpassning till förändrade och nya behov är och kommer att vara en nyckel för att möta både dagens och morgondagens behov, säger regionråd Anders Öberg.

– Psykisk ohälsa drabbar de svagaste grupperna i samhället särskilt hårt. Därför är det också en jämlikhetsfråga. En människas bakgrund ska inte vara avgörande när det handlar om att få tillgång till rätt hjälp och behandling för att kunna leva ett bra liv, konstaterar Helena Stenberg, kommunalråd Piteå.

Genom appen Ung i Norr kan du som är under 26 år kan besöka ungdomsmottagningen online. Via ett videosamtal kan du ställa frågor om bland annat hälsa, preventivmedel, abort och könssjukdomar. Appen går idag endast att använda i Piteå älvdal.

– Ett av våra vallöften är att hela länet ska omfattas och kunna söka ungdomsmottagningen digitalt, det är ett av flera sätt att öka tillgängligheten och minska trösklarna för kontakt, säger Anders Öberg

– En annan konkret sak som görs gemensamt mellan regionen och kommunerna är att SAM (samverka, agera, motivera) som började som ett projekt och nu är en etablerad arbetsform med goda resultat fortsätter och utvecklas genom att fler kommuner kopplas på och ges verktyg för att långsiktigt främja ungas psykiska hälsa, fortsätter Helena Stenberg.

– Genom ökad samverkan mellan regionen och kommunerna vill vi ta ansvar för att länets unga ska få den bästa hjälpen om de drabbas av psykisk ohälsa. Så bygger vi Norrbotten starkt för framtiden., säger Anders Öberg och Helena Stenberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

Helena Stenberg, kommunalråd Piteå
070-665 58 15

facebook Twitter Email