Studieplatser på YH-utbildningarna i länet ökas kraftigt

I dagarna presenterades antalet platser på yrkeshögskoleutbildningarna i landet. För Norrbotten innebär det en kraftig ökning av antalet platser.

I dagarna presenterades platserna på Yrkeshögskoleutbildningarna runt om i Sverige. För Norrbottens del innebär det en kraftig utökning av utbildningar och en fördubbling av antalet utbildningsplatser. Besluten för 2020 omfattar 22 utbildningar och 1235 platser, vilket kan jämföras med beslutet från 2019 med 13 utbildningar med 615 platser 2019.

YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning på 1-2 år som kombinerar teoretiska kunskaper med en tydlig arbetslivskoppling. Utbildningen är skräddarsydd för att matcha arbetsmarknadens behov, och sannolikheten att få en anställning efter avslutad utbildning är oftast mycket god.

Från den socialdemokratiska riksdagsgruppen i Norrbotten tar man emot beskedet med glädje. Under våren 2020 gav länets socialdemokratiska riksdagsledamöter Riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att ta fram ett flertal rapporter på olika områden som syftade till att undersöka förutsättningarna för att leva och bo i Norrbotten. Tillgången till eftergymnasial utbildning var ett av de områden där Norrbotten stack ut negativt ur ett nationellt perspektiv. Utifrån den utredningen formulerade man tydliga krav som presenterades i juni 2020, där ett av kraven innebar att minst 300 platser på YH-utbildningar skulle tillföras länet, något som nu alltså tillgodoses med råge.

-Det här är en väldigt viktig satsning för länet och och vi är mycket glada att regeringen har hörsammat vad vi efterfrågat. Det är en möjlighet för fler att få en sysselsättning, kommenterar Linus Sköld, riksdagsledamot för S och ledamot av utbildningsutskottet.

facebook Twitter Email