Stor satsning på sjuksköterskorna

Sjuksköterskor som arbetar i dygnet runt verksamhet på sjukhusens respektive rättspsykiatrins vårdavdelningar och akutmottagningar får ett lönetillägg på 2 500 kronor per månad, motsvarande 30 000 kronor per år, från och med 1 oktober.

Samtidigt föreslås även ett funktionstillägg på 2500 kr per månad för specialistsjuksköterskor som arbetar på avdelningarna Anestesi, Operation och Intensivvård. För de som roterar in i dessa verksamheter på deltid ska funktionstillägget reduceras. Samtliga dessa verksamheter är i nuläget beroende av inhyrd bemanning. I samband med att den extraordinära satsningen träder i kraft, upphör all inhyrning av grundutbildade sjuksköterskor och samtidigt görs ytterligare reducering av inhyrda specialistsjuksköterskor.

– Jag är glad och stolt över att vi har kommit i mål med den här satsningen på sjuksköterskorna. Att komma ifrån beroendet av inhyrd personal är ett långsiktigt arbete och det här är ett viktigt steg i rätt riktning som är positivt både för patienter och personal, säger regionråd Anders Öberg.

Med egen bemanning säkerställs kontinuitet och säkerhet för patienten samtidigt som kontinuitet i arbetsgruppen ger bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och aktivt utvecklingsarbete.

Region Norrbotten arbetar aktivt för att säkra kompetensförsörjningen både nu och i framtiden. Regionen arbetar tillsammans med Luleå tekniska universitet för att öka utbildningsplatserna på sjuksköterskeutbildningen, vilket har lett till att fler sjuksköterskor utbildas i länet. Inom Region Norrbotten pågår ett projekt för att utveckla koncept kring ett strukturerat introduktionsår för nyutbildade sjuksköterskor. Denna satsning görs för att minska stress och trygga nya sjuksköterskor i den kliniska vardagen under deras första år.

För mer information:
Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

 

facebook Twitter Email