Stor satsning av LKAB är bra både för klimatet och jobben

Idag lanserar LKAB sin strategi för framtidens gruvdrift. Totalt 400 miljarder ska satsas under en period på 20 år, vilket innebär en av de största industrisatsningarna i Sverige någonsin. Det kommer också att innebära att många nya arbetstillfällen skapas inom LKAB varje år.

LKAB presenterade under måndagen sin strategi för framtidens gruvbrytning. Målet är att den nya strategin ska leda till noll utsläpp av koldioxid år 2045. Det ska ske genom en utveckling av en ny sorts vätgasbaserad teknik där man övergår från att producera järnmalmspellets till att producera järnsvamp.

Satsningen innebär att mellan 10-20 miljarder investeras årligen och kommer även att innebära att arbetstillfällen skapas. Under investeringsfasen innebär det att så många som 3000 nya jobb per år kan skapas inom bolaget varje år.

”Det här är mycket positivt för länet i allmänhet och för malmfälten i stort i allmänhet. Det är positivt både med arbetstillfällena och att Sverige använder sig av innovation för att leda klimatomställningen” säger Emilia Töyrä, riksdagsledamot från Kiruna.

facebook Twitter Email