Stadsomvandlingen äventyras av M+KD

Genom att Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion vann i riksdagen raseras förutsättningarna för de omfattande nybyggnationer som planeras i Malmfälten. Enligt uträkningar från Kirunabostäder kommer hyrorna att behöva höjas med 30 % vilket gör att beslutet om att utöka antalet hyresrätter behöver omprövas.

– Det är skandal att vi har ledamöter från länet som jublar när man i ett klubbslag äventyrar hela stadsomvandlingen när man nu brutalt rycker undan förutsättningarna. Jag förväntar mig mer av Mattias Karlsson och ser med stor oro vad denna högerbudget de drivit igenom kommer att ge för effekter. Detta är verkligen inte en nationell politik som Malmfälten behöver i detta läge, konstaterar en upprörd Emilia Töyrä, riksdagsledamot.

Från och med nästa år försvinner den byggbonus som delats ut till de kommuner som håller hög takt i bostadsbyggandet. Stödet för energieffektivisering och renovering kommer också försvinna. Slutligen tar man också bort det investeringsstöd som den S-ledda regeringen införde för att öka byggandet av hyresrätter. Eftersom denna förändring träder i kraft redan vid årsskiftet innebär det stor osäkerhet kring projekt som redan ligger i startgroparna.

För Kiruna innebär detta att det uppdrag Kirunabostäder fått av Kiruna kommun att öka sitt lägenhetsbestånd med 300-400 lägenheter de kommande fem åren är i fara.

– Jag hoppas verkligen att den nya kommunledningen i Kiruna kommer att göra sina stämmor hörda för det här behöver förändras. Det är i första hand billiga hyresrätter som påverkas av beslutet och det är givetvis väldigt olyckligt för Kiruna som kommun och det slår hårdast mot vanligt folk då det antingen kommer att bli ännu svårare att få en bostad i Kiruna, alternativt bli väldigt dyrt, avslutar Emilia Töyrä.

För mer information:

Emilia Töyrä, riksdagsledamot
072-538 30 67

facebook Twitter Email