Socialdemokraterna säger nej till vinster i välfärden

Vid regionstyrelsens sammanträde beslutade den styrande majoriteten att kompensera privata vårdgivare för de regiondriva hälsocentralernas överskrivande av sin vårdpeng, Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

– Att Kenneth Backgård frivilligt kompenserar privata vårdgivare med skattemedel istället för att investera i den egna verksamheten kanske förvånar en och annan väljare men för oss kommer det inte som någon överraskning, konstaterar Anders Öberg. Sjukvårdspartiet är ett borgerligt pari som vurmar för privatiseringar och vinster i välfärden, det kommer att bli allt mer uppenbart under mandatperioden.

Flertalet av de hälsocentraler som drivs av regionen har ett negativt resultat. Kompensationen som nu ska utgå till de privata vårdgivarna motsvarar den genomsnittliga nivån för de regiondrivna hälsocentralernas överskridande av sin vårdpeng totalt 6,1 miljoner kronor.

– När möjligheten kom att ta bort kompensationen till de privata vårdgivarna valde vi från den tidigare majoriteten att göra det. Vi Socialdemokrater tycker inte att skattemedel ska användas på det sättet utan prioriterade istället den egna verksamheten.

– Det finns så många andra saker regionledningen hade kunna göra istället för att dela ut vinster hos privata företag. Till exempel hade pengarna motsvarat 10 undersköterskor eller arbetsskor till all regionens personal alternativt hade pengarna kunnat användas till att stärka ersättningen för att genomföra hälsosamtalen, det hade varit ett betydligt mer ansvarsfullt sätt att använda skattemedel på, avslutar Anders Öberg.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd i opposition
070-609 35 63

facebook Twitter Email