Socialdemokraterna i Norrbotten presenterar en kraftfull politik för att stärka kvinnors hälsa

Under en pressträff på torsdagen presenterade Socialdemokraterna i länet ett nytt paket med med förslag för en jämställd vård och att förbättra kvinnors hälsa.

-Vi Socialdemokrater brinner för en jämlik vård. Det handlar inte enbart om att vården ska bli bättre, den ska också vara rättvis. Vi kan se att mansnormen länge har varit dominerande inom såväl vården som inom forskningen, vilket i sig ger negativa effekter på kvinnors hälsa. Därför går vi nu också fram med en ambitiös politik för kvinnors hälsa, säger Emilia Töyrä (S).

-Det här är viktiga satsningar som kommer att stärka kvinnors rätt till vård på samma villkor. Det är en kraftfull politik som kommer att ge effekter för kvinnor i hela Norrbotten, säger Nina Waara (S).

Paketet innehåller flera satsningar kopplat till förlossningar och innefattar såväl satsningar på specialistmödravård på länets samtliga 5 sjukhus, patienthotell för kvinnor som reser långt för att föda, förlossningspedagoger och eftervård och förlossningsskador.

-Alla kvinnor har rätt till en säker förlossning. Vi ser att det behövs ett helhetsgrepp för att säkerställa det, både under graviditeten, förlossningen och tiden efteråt. De här förslagen ser vi som en viktig del i det arbetet, säger Emilia Töyrä (S).

S vill se fler satsningar på att förbättra situationen för personalen som arbetar inom välfärden, som till stor del är en kvinnodominerad bransch.

-Personalen inom välfärden har länge arbetat hårt, vilket vi kunnat se inte minst under pandemin. Applåder räcker inte, vi behöver genomföra en konkret politik som faktiskt förbättrar villkoren för kvinnodominerade yrkesgrupper på allvar. Alla som arbetar i välfärden ska kunna ha fler kollegor, rimliga arbetstider och få sina behov mötta, säger Emilia Töyrä (S).

Även satsningar på att stärka den generella folkhälsan och arbetet med psykisk ohälsa är prioriterat för Socialdemokraterna.

-För oss socialdemokrater är det prioriterat att arbeta med att stärka arbetet med den psykiska ohälsan. Kvinnor är i högre grad sjukskrivna på grund av stressrelaterade orsaker. Vi ser att det finns behov av såväl långsiktiga satsningar, som att möjliggöra en meningsfull fritid, till mer akuta aspekter som att genomföra ordentliga satsningar på psykiatrin. Vi ska göra allt vi kan förhindra att människor drabbas, men för den som gör det ska det finnas hjälp att få i det akuta skedet, avslutar Emilia Töyrä (S).

För mer information: Emilia Töyrä 072-538 30 67

facebook Twitter Email