Socialdemokraterna föreslår 73 miljoner årligen till Norrbotten för att korta köerna

Socialdemokraterna går till val på ytterligare förstärkningar för att kapa köer i vården med tre miljarder för vård i tid. Det ska ske genom att staten och landstingen gemensamt tar fram en generalplan mot vårdköerna, där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård.

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett tryggare samhälle och ett starkare Sverige. Investeringar i en bättre sjukvård går för oss före stora skattesänkningar, och inget annat parti vill investera så mycket på sjukvården som vi. Men vi ser att det måste göras mer för att korta vårdköerna. Det är orimligt att var tredje patient väntar längre än vårdgarantins 90 dagar på operation, och var fjärde på ett besök inom specialistvården.

Därför går vi till val på ytterligare tre miljarder kronor för vård i tid och kapade vårdköer. Det ska ske genom att staten och landstingen gemensamt tar fram en generalplan mot vårdköerna, där det också ställs tydliga krav på landstingen att göra det som behövs för att människor snabbare ska få vård. Det är genom samarbete och investeringar vi kortar vårdköerna – inte genom privatiseringar och skattesänkningar.

– Moderaternas kömiljard är något helt annat. Kömiljarden ledde till att vårdens personal allt för ofta tvingades att fokusera på de lättare patienterna för att fixa till statistiken, snarare än på dem med störst behov. Ett tydligt avsteg från principen om vård efter behov, konstaterar regionråd Anders Öberg och fortsätter

– Den gjorde att landstingen tävlade mot varandra i stället för att samarbeta för alla patienters bästa. Dessutom tvingade den en redan pressad personal att springa ännu fortare. Därför har den dömts ut av fackförbunden inom vården. Det var ett oseriöst – och faktiskt rent kontraproduktivt – sätt att organisera svensk sjukvård, fortsätter Anders Öberg.

Socialdemokraterna föreslår ett permanent tillskott till landstingen på tre miljarder per år för att korta vårdköerna, genom det generella statsbidraget. De första två miljarderna börjar betalas ut när staten och landstingen är överens om generalplanen. Den sista miljarden betalas ut stegvis först när vi börjar se resultat – det krävs att landstingen gör det som man kommit överens om i generalplanen.

– För Norrbottens del skulle tillskottet innebära drygt 73,8 miljoner årligen vilket givetvis skulle betyda väldigt stor skillnad i vårt arbete att kunna erbjuda alla norrbottningar vård i tid, säger Anders Öberg avslutningsvis.

För mer information:

Anders Öberg, regionråd
070-609 35 63

facebook Twitter Email