Seminarium i riksdagen angående möjlighet till utbildning i hela landet

Linus Sköld, riksdagsledamot och Britta Flinkfeldt, ordförande för Akademi Norr har tillsammans med Per Åsling, riksdagsledamot (C) tagit initiativ till ett seminarium i riksdagen under torsdagen med rubriken ”Kan du plugga där du bor?” där bland andra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning deltar.

– Det finns ett tydligt samband mellan avståndet till lärosätet och befolkningens utbildningsnivå. Bara några mil utanför universitetsstäderna är andelen akademiskt utbildade mycket lägre, det behöver vi förändra konstaterar Linus Sköld som tillsammans med Britta Flinkfeldt tagit initiativ till ett seminarium i riksdagen under torsdagen.

– För en liten glesbygdskommun som Arjeplog är det avgörande för att vi ska klara av kompetensförsörjningen att det finns tillgång till utbildning även i mer glest befolkade områden, konstaterar Britta Flinkfeldt. Regeringen har gjort insatser för att öka distansutbildningarna men mer behöver göras för att möta behoven.

– Jag ser fram emot möjligheten att få resonera om de här frågorna med såväl minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans som företrädare för akademien. Det här är en av nycklarna för att möjliggöra för hela landet att leva och jag ser fram emot ett spännande seminarium med framåtsyftande samtal, avslutar Britta Flinkfeldt.

För mer information:

Linus Sköld, riksdagsledamot
072-467 62 10

Britta Flinkfeldt, kommunalråd Arjeplog
070-635 84 44

facebook Twitter Email