Sänkta skatter hjälper inte mot gängen

Den organiserade brottsligheten och de skjutningar och sprängningar som sker är fruktansvärda. Det är också alltid vanligt folk som drabbas värst. Vi kommer inte vila en sekund innan vi knäckt gängen. I regeringsställning har vi fullt fokus på att flytta fram samhällets positioner. Men det var viss uppförsbacke efter åtta år med Moderaterna vid styret.

Den absolut största och viktigaste delen i att skapa mer trygghet och knäcka gängen och deras våld är vårt mål om 10 000 fler polisanställda till år 2024.

Efter alliansregeringen med Moderaterna i spetsen var det rekordlåga utbildningsplatser till polisen. Nu har vi byggt ut polisutbildningarna så att tre gånger så många utbildar sig. Nu börjar vi se resultatet med stora grupper av nya poliser som börjar arbeta på våra gator och torg.

I förra veckan kom en kull ut på våra gator med över 500 nya poliser. Om inte Moderaternas tidigare regering hade fokuserat på skattesänkningar på 140 miljarder, med urholkning av välfärden och rekordfå polisutbildningsplatser som följd så skulle vi haft ett starkare samhälle.

Vi har ett gediget arbete med att flytta fram samhällets positioner mot gängen. Vi har skärpt ett 50-tal straff, stärkt hela rättskedjan. Vi har också gett polisen fler verktyg för att kunna komma åt gängen, så som kameraövervakning och hemlig dataavläsning.

Om dessa saker är vi ofta överens med Moderaterna. Men samtidigt som vi agerar kraftfullt mot brotten, måste vi agera lika kraftfullt mot dess orsaker. Att det finns en koppling mellan social utsatthet och brottslighet är självklart. Lika viktigt som det brottsbekämpandet är måste det brottsförebyggande vara.

Här behöver Moderaterna också komma upp på banan.

Vi måste minska segregationen, skapa hoppfullhet. Stoppa rekryteringen till gängen. Stärka välfärden, förbättra skolan och bygga ett starkare samhälle.

Som Stefan Löfven sa i förra veckan så är vårt fokus på välfärden och tryggheten. Att alla kostnadsökande reformer i framtiden måste vägas mot välfärden och tryggheten.

Moderaterna ska vara väldigt försiktiga när de pratar prioriteringar, för varje gång som de kan påverka så kommer skattesänkningar först. 140 miljarder under alliansåren. 20 miljarder i budgeten för detta år. Pengar som hade behövts mot gängen, pengar som hade behövts i vår välfärd så vi hade haft ett starkare samhälle.

Fredrik Lundh Sammeli, justitieutskottets ordförande (S)

facebook Twitter Email