Så vill Socialdemokraterna utveckla vården

Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om de kommer att få hjälp i tid. Det tar vi socialdemokrater på allvar.

För oss socialdemokrater går alltid trygg välfärd för alla först. Sjukvården i Sverige håller generellt hög kvalitet och personalen gör ett fantastiskt jobb. Men vi vet också att många känner oro för att inte få hjälp i tid, så kan vi inte ha det.

Norrbottningarnas välfärd ska vara i världsklass. För oss socialdemokrater är det självklart att vården ska vara offentligt finansierad och styras utifrån människors behov – inte utifrån efterfrågan eller vinstintressen. Lika självklart som att vården ska ges efter behov är det för oss socialdemokrater att det ska finnas offentligt finansierad vård i länets alla kommuner.

Det behöver bli lättare att boka tid hos vården direkt via 1177. Vi vill att du ska slippa ringa flera samtal till flera olika nummer. Vi vill också att du som lider av psykisk ohälsa snabbt ska kunna få hjälp via din hälsocentral. På en del håll fungerar det bra i dag. Vi vill att det ska vara så för alla.

Vi vill också att du ska få en fast läkarkontakt – att du ska kunna få hjälp av en person som känner till just dina behov. Det är särskilt viktigt för många äldre och patienter med kroniska sjukdomar. I dag är det alltför ofta så att man får träffa olika läkare från gång till gång. Mer kontinuitet skulle ge mer trygghet.

Därför vill vi också gå ett steg längre och förutom fast läkarkontakt vill vi också inrätta äldremottagningar där all kompetens finns samlad, för lika självklart som det är med vård i livets början genom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler vill vi att det ska vara när du har blivit äldre.

Vill du veta mer eller har tankar och synpunkter om vården som du vill dela med dig av? Ta gärna kontakt med oss socialdemokrater i regionen genom att maila norrbotten@socialdemokraterna.se

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)

facebook Twitter Email