Rösta för ett Europa som sätter vanligt folk främst

Socialdemokraterna vill ha ett EU som löser problem i människors vardag. EU ska stå på vanligt folks sida. Söndagen den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Vårt land är en del av EU och de beslut som fattas i parlamentet är viktiga för oss i Sverige och alla andra medlemsländer.

EU ska fokusera på att leverera lösningar på de utmaningar som människor upplever här och nu: Hotet från högerextremismen, klimathotet och rättvisa arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning i jobbet. Arbetet ska vara säkert och arbetsmiljön god.

Det EU som byggt fred, skapat välstånd och bekämpat extremism är hotat. Högerextremister runt om i Europa angriper EU:s grundläggande demokratiska värderingar, människors rättigheter och lika värde. Socialdemokratin är den starkaste kraften mot högerextremismen.

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Det är bråttom att vända utvecklingen. Klimatutsläppen och miljöföroreningar stannar inte vid landsgränser. Miljöförstöringen kräver gemensamma lösningar och samarbete på europeisk och global nivå. Därför har EU en särskild roll att spela i klimatfrågan. Socialdemokraterna driver att utsläppen ska minska med minst 55 procent till år 2030.

Vi socialdemokrater vill se ett EU där löntagarnas rättigheter blir bättre. EU ska vara till för människor – inte bara storföretag och marknaden.

Arbetstagares rättigheter och människors livs- och arbetsvillkor är en viktig EU-fråga. I Sverige och i EU ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetsgivare som utnyttjar sina anställda ska stå till svars och otrygga arbetsvillkor ska bort.

EU-samarbetet bidrar till fler jobb och starkare ekonomi. Sveriges välstånd är högre tack vare EU-medlemskapet. Det spelar roll vem som har makten i EU. Gå och rösta den 26 maj. Rösta på Socialdemokraterna.

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten
Béatrice Öman, kandidat till Europaparlamentet

facebook Twitter Email